پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش فعالیت‌های پیشبردی بر آگاهی از برند

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل  اینتر برند[1]

 

در این روش نرخ تنزیلی[2] که از طریق ترکیب معیارهای با وزن‌های متفاوت  که فرض می‌گردد قدرت برند را مشخص می‌کنند محاسبه شده  و سپس درآمدهای متفرقه[3] در این نرخ تنزیل ضرب شده و ارزش ویژه برند را مشخص می‌کنند.  به طور کلی روش اینتر برند شامل پنج گام بشرح زیر می‌باشد :

 

 • بخش بندی
 • تحلیل مالی
 • تحلیل تقاضا
 • تحلیل قدرت برند
 • محاسبه ارزش خالص فعلی

 

در ابتدا یک میانگین وزنی از درآمدهای متفرقه گذشته قبل از بهره و مالیات در طی سه سال گذشته ( درآمد قبل از بهره و مالیات مربوط به محصولات فاقد برند  و غیر مرتبط با شخصیت برند کسر می‌گردد.) غالبا عامل وزنی برای سال جاری عدد 3 سال گذشته عدد 2 و دو سال گذشته عدد 1 می‌باشد. سپس صرفه سرمایه و مالیات کسر می‌شود و درآمدهای متفرقه محاسبه می‌شود . همچنین باید توجه داشت که در این روش :

 

 • یک محصول فاقد برند تقاضای ثابت کمتری نسبت به محصول دارای برند دارد.
 • محصول دارای برند را نسبت به محصول فاقد آن می‌توان با قیمت بالاتری به فروش رساند.
 • محصول دارای برند می‌تواند یک ثبات تقاضا و به تبع آن صرفه اقتصادی ایجاد کند.

 

همچنین عواملی که به عنوان فاکتورهای معرف قدرت برند در این روش معرفی شده‌اند عبارت‌اند از : موقعیت برند در بازار ،فعالیت‌های انجام شده در گذشته ،برنامه‌های آتی ، ریسکبرند . علاوه بر موارد فوق باید نقش برند در طبقه محصول یا خدمات برای تعیین درصد دریافتی‌های نا‌مشهود مربوط به برند باید اندازه گیری شود.

[1] – Inter Brand

[2] – Discount Rate

[3] – Differential earnings

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترین هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر اجراء مختلف آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند و در نهایت خود ارزش ویژه برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار  می‌باشد. بطور خاص اهداف این پژوهش به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به شرح زیر تقسیم‌بندی شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلی

 

تعیین میزان تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت تولید نرم‌افزار (نرم‌افزارهای مالی، اداری ).

1-5-2- اهداف فرعی

 

اهداف فرعی پژوهش نیز به‌ صورت زیر مجموعه اهداف اصلی  و بر مبنای  ارتباط بین اجزاء آمیخته‌بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند ( مطابق با مدل آکر) است . این اهداف در شش  گروه دسته‌بندی شده‌اند که تمامی آنها در مورد برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزارهای مالی اداری مورد بررسی قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعیین میزان تاثیر محصول بر  وفاداری به برند.
 • تعیین میزان تاثیر محصول بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین میزان تاثیر محصول بر  آگاهی و تداعی‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعیین میزان تاثیر قیمت بر  وفاداری به برند.
 • تعیین میزان تاثیر قیمت بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین میزان تاثیر قیمت بر  آگاهی از برند.

گروه ج :

 • تعیین میزان تاثیر توزیع  بر  وفاداری به برند.
 • تعیین میزان تاثیر توزیع  بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین میزان تاثیر توزیع  بر  آگاهی از برند.

گروه د :

 • تعیین میزان تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  وفاداری به برند.
 • تعیین میزان تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین میزان تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  آگاهی از برند.

گروه ه :

 • تعیین میزان تاثیر وفاداری به برند بر  ارزش ویژه برند .
 • تعیین میزان تاثیر کیفیت ادراک شده از برند بر ارزش ویژه برند .
 • تعیین میزان تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند .
این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.