دسته‌بندی نشده

سیستم توزیع برای عملکرد کارآمد و سودآوری شرکت-پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزيابي کارايي کانال هاي توزيع با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها

قسمتی از متن پایان نامه :

– الزامات و نيازمندي‌هاي كانال توزيع

نقطه شروع در انتخاب مديريت مؤثر كانال بستگي به بازار هدف و نيازها و اولويتهاي آن دارد. مشتريان بالقوه در كجا مستقر شده‌اند؟ نيازمنديهاي آنها چيست؟ اولويت‌هاي آنها براي خدمات چيست؟ حساسيت قيمت چقدر است؟ تمامي ابعاد اولويتهاي مشتري بايستي به دقت بررسي شود و هر بازار بايستي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و هزينه ارسال محصول مشخص گردد. آن چيزي كه براي يك كشور تخصيص داده مي‌شود ممكن است در كشور ديگري مؤثر نباشد. براي مثال شركت بين المللي توليد مسكن كه سرويس دهي را به مشتري جزء اهداف كانال توزيع قرار داده بود به صورتي كه بين زمان سفارش مشتري براي خانه مورد نياز و در اختيار قراردادن آن توسط فروشنده فقط دو ساعت فاصله بود و هزينه سرعت دادن به آن نيز در قيمت تمام شده خانه محاسبه مي‌شد اين روش در آمريكا مورد استقبال قرار گرفت اما در اروپا مشتريان بدنبال قيمت پائين تر بودند و زمان براي آنها مهم نبود بنابراين رقيب، با ارائه قيمت كمتر (بدون ارائه سرويس سريع) توانست مشتريان را به سوي خود جذب كند.

استراتژي كانال در برنامه ريزي بازاريابي بين المللي بايستي با موقعيت رقابتي شركت همخواني داشته باشد و اهداف بازاريابي در بازارهاي مختلف پوشش دهد. فرآيند شكل دادن به كانالهاي بين المللي در راستاي اهداف شركت به عوامل زير بستگي دارد.

الف: خصوصيات مشتري

ب: خصوصيات محصول

ج: خصوصيات واسطه ها

د: خصوصيات محيطي

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسي تحقيق

برای بسیاری از شرکت‌ها، سیستم توزیع یک تصمیم اساسی برای ایجاد یک کسب و کار موفق است. سیستم توزیع برای عملکرد کارآمد و سودآوری شرکت فوق‌العاده مهم است. حال با توجه به وجود انواع کانال‌های توزيع سعی در بررسی و ارزيابي كارايي آن‌ها و انتخاب كانال توزيع كارا در شرکت کرانه تجارت بین‌الملل جهت افزايش ميزان فروش و سهم بازار نمودیم. برای این منظور شاخصه‌ای مهم جهت ارزيابي كارايي کانال‌های توزيع انتخاب سپس جهت مقايسه آن‌ها از روش تحليل پوششي داده‌ها ( DEA ) استفاده خواهد شد.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir