دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه مديريت:میزان سیستم توزیع برای عملکرد کارآمد و سودآوری شرکت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزيابي کارايي کانال هاي توزيع با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها

قسمتی از متن پایان نامه :

سيستم‌هاي بازاريابي عمودي[1]

اين سيستم‌ها براي رقابت با کانال‌هاي بازاريابي سُنتي به‌وجود آمده‌ است. يک کانال توزيع سنتي از يک يا چند توليدکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش مستقل تشکيل شده است. هر يک از اعضاي کانال توزيع سنتي، به‌طور جداگانه در پي به حداکثر رساندن منافع خود است، حتي اگر چنين هدفي براي کل کانال توزيع زيان‌آور باشد. در اين سيستم، هيچ‌يک از اعضا آنچنان تأثيري بر ديگر اعضا نداشته و براي تعيين حدود وظايف اعضا و سر و سامان دادن به اختلافات موجود، مرجعي رسمي وجود ندارد. اما، سيستم بازاريابي عمومي از توليدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشاني تشکيل شده است که به‌صورت يک سيستم يکپارچه عمل مي‌کنند. يا يکي از اعضاي کانال مالک بقيه نيز هست، يعني با ديگر اعضاي کانال قرارداد دارد يا داراي آنچنان قدرتي است که مي‌تواند همکاري سايرين را جلب کند. سيستم بازاريابي عمودي مي‌تواند تحت سلطه هر يک از توليدکنندگان، عمده‌فروشان يا خرده‌فروشان قرار گيرد. سيستم‌هاي بازاريابي عمودي ايجاد شدند تا بتوانند رفتار کانال را کنترل کنند و اختلافات و تضادها را برطرف نمايند. صرفه‌جويي‌هاي آنها ناشي از مقياس عمليات، افزايش قدرت چانه‌زني و حذف خدمات مضاعف از مزاياي سيستم بازاريابي عمودي است. سيستم‌هاي بازاريابي عمودي در بازاريابي کالاهاي مصرفي، کاربرد فراواني داشته است. (ولبا و جانسن، 2010 : 328)

[1] Vertical marketing systems

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسي تحقيق

برای بسیاری از شرکت‌ها، سیستم توزیع یک تصمیم اساسی برای ایجاد یک کسب و کار موفق است. سیستم توزیع برای عملکرد کارآمد و سودآوری شرکت فوق‌العاده مهم است. حال با توجه به وجود انواع کانال‌های توزيع سعی در بررسی و ارزيابي كارايي آن‌ها و انتخاب كانال توزيع كارا در شرکت کرانه تجارت بین‌الملل جهت افزايش ميزان فروش و سهم بازار نمودیم. برای این منظور شاخصه‌ای مهم جهت ارزيابي كارايي کانال‌های توزيع انتخاب سپس جهت مقايسه آن‌ها از روش تحليل پوششي داده‌ها ( DEA ) استفاده خواهد شد.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir