دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه بررسی موانع اجراي سيستم حسابداري منابع انساني در شرکتهاي ايراني

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسايي موانع اجراي سيستم حسابداري منابع انساني در شرکتهاي ايراني

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش اقتصادی دارایی انسان:

شامل گویه های  به حساب آوردن  افراد شاغل در سازمان، به عنوان  دارایی سازمان، قلمداد کردن  هزینه های صرف شده برای پرسنل سازمان به عنوان سرمایه، توجه به  بهای تمام شده  و ارزش انسان ها در سازمان، توجه به ایجاد ارزش مالی کارکنان در سازمان می­باشد.

حمایت مدیران ارشد:

حمایت مدیران ارشد با گویه هایی شامل تمایل مدیران به ارزیابی عملکردشان توسط سیستم حسابداری منابع انسانی، تمایل مدیران به افشا اطلاعات سازمان خود ، اطمینان مدیران به سیستماتیک بودن روشها جهت اجرای سیستم می­باشد.

تعاریف عملیاتی:

آگاهی و شناخت از سیستم:

به معناي مجموع نمره‌اي است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زير مقياس آگاهی و شناخت از سیستم (سؤالات3-1) به دست مي‌آيد.

نیروی انسانی متخصص:

به معناي مجموع نمره‌اي است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زير مقياس نیروی انسانی متخصص (سؤالات 7-4) به دست مي‌آيد.

حمایت دولت:

به معناي مجموع نمره‌اي است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زير مقياس حمایت دولت(سؤالات 10-8) به دست مي‌آيد.

نرم افزار های مناسب:

به معناي مجموع نمره‌اي است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زير مقياس نرم افزار های مناسب (سؤالات 13-11) به دست مي‌آيد.

ارزش اقتصادی دارایی انسان:

به معناي مجموع نمره‌اي است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زير مقياس ارزش اقتصادی دارایی انسان (سؤالات 17-14) به دست مي‌آيد.

حمایت مدیران ارشد:

به معناي مجموع نمره‌اي است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زير مقياس حمایت مدیران ارشد  (سؤالات 20-18) به دست مي‌آيد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

شناخت  تأثیر آگاهي و شناخت كافي از سيستم  حسابداري منابع انساني بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر حمایت دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر توجه به ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر حمایت مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir