دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه بررسی عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرضيه‌هاي پژوهش 

 

مطابق با اهداف مذكور ، اين  پژوهش متشكل از 15 فرضيه دسته‌بندي شده در 5 گروه مي‌باشد كه با استفاده از نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ها مي‌توان به اهداف پژوهش دست يافت .

 

گروه الف :

 

 • محصول نرم‌افزاري بر  وفاداري به برند تاثير مثبت دارد .
 • محصول نرم‌افزاري بر  كيفيت ادراك شده از برند  تاثير مثبت دارد .
 • محصول نرم‌افزاري بر  آگاهي از برند تاثير مثبت دارد .

 

گروه ب :

 

 • قيمت بر  وفاداري به برند تاثير مثبت دارد .
 • قيمت بر كيفيت ادراك شده از برند  تاثير مثبت دارد .
 • قيمت بر آگاهي از برند تاثير مثبت دارد .

 

گروه ج :

 

 • توزيع  بر  وفاداري به برند تاثير مثبت دارد .
 • توزيع بر  كيفيت ادراك شده از برند  تاثير مثبت دارد .
 • توزيع بر  آگاهي از برند تاثير مثبت دارد .

 

 

گروه د :

 

 • فعاليت‌هاي پيشبردي  بر  وفاداري به برند تاثير مثبت دارد .
 • فعاليت‌هاي پيشبردي بر  كيفيت ادراك شده از برند  تاثير مثبت دارد .
 • فعاليت‌هاي پيشبردي بر  آگاهي از برند تاثير مثبت دارد .

 

گروه ه :

 

 • وفاداري به برند   بر  ارزش ويژه برند تاثير مثبت دارد.
 • كيفيت ادراك شده از برند   بر  ارزش ويژه برند تاثير مثبت دارد.
 • آگاهي از برند   بر  ارزش ويژه برند تاثير مثبت دارد.

 

1-8- تعريف واژه‌ها

 

1-8-1 برند(BRAND)  

 

يك اسم ، نشانه ، سمبل ، طرح يا تركيبي از آنها كه سعي در شناساندن محصولات يك فروشنده يا گروهي از فروشندگان را داشته و سعي در متمايز نمودن اين محصولات از محصولات ساير رقبا دارد . (انجمن بازاريابي امريكا ،1960،404)(American Marketing Association)

 

1-8-2 ارزش ويژه برند (BEAND EQUITY)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترين هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تاثير اجراء مختلف آميخته بازاريابي بر ابعاد ارزش ويژه برند و در نهايت خود ارزش ويژه برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزار  مي‌باشد. بطور خاص اهداف اين پژوهش به دو دسته اهداف اصلي و اهداف فرعي به شرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلي

 

تعيين ميزان تاثير اجزاء مختلف آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند در صنعت توليد نرم‌افزار (نرم‌افزارهاي مالي، اداري ).

1-5-2- اهداف فرعي

 

اهداف فرعي پژوهش نيز به‌ صورت زير مجموعه اهداف اصلي  و بر مبناي  ارتباط بين اجزاء آميخته‌بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه برند ( مطابق با مدل آكر) است . اين اهداف در شش  گروه دسته‌بندي شده‌اند كه تمامي آنها در مورد برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزارهاي مالي اداري مورد بررسي قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  آگاهي و تداعي‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  آگاهي از برند.

گروه ج :

 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  آگاهي از برند.

گروه د :

 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  آگاهي از برند.

گروه ه :

 • تعيين ميزان تاثير وفاداري به برند بر  ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير كيفيت ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند .
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir