دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه بررسی ساختار سازماني و بهره وري كارشناسان فني دهياريها

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

اصلاح روابط مدير و کارکنان و رهبري صحيح

توجه به روابط عاطفي و انساني و شيوه رفتار بعضي از مديران موجب مي شود تا به آساني زمينه دوستي و اعتمادي پايدار بين مدير و کارکنان واحد تحت سرپرستي اش ايجاد گردد. ذيلاً به چند نکته در رهبري صحيح و در بهينه سازي وضعيت مديريت و به منظور بهبود روابط بين مدير و کارکنان اشاره شده است :

1 – ارائه اطلاعات دقيق درباره عمليات سازمان ، موجب اعتماد و اطمينان کارکنان مي گردد.

2 – برگزاري جلسات عادي يا ويژه اي براي رسيدگي به مشکلات کارکنان ، فرصت مناسبي است که با مدير آشناتر و احساس نزديک و تفاهم بيشتري با وي کنند و در نتيجه جو گرم و دوستانه اي براي کار  گروهي در سازمان ايجاد شود.

3 – مدير مي تواند جلسات غير رسمي صرف غذا با کارکنان خود ترتيب دهد يا به مناسبت اتمام موفقيت آميز يک کار فوق العاده ، با کارکنان خود نشستي ترتيب دهد و در واقع هر فرصت ممکن به منظور جلب نظر ، دوستي و حمايت آنها استفاده کند (ابطحي و کاظمي ، 1375 ، صص 112 – 113 ).

2-2-16-3  استفاده از نظرات و پيشنهادات کارکنان

بهبود در بهره وري با معجزه اتفاق نمي افتد و بايد براي آن برنامه ريزي شود لازم است به تمام کارکنان فرصت مشارکت در برنامه هاي طراحي شده توسط مديران داده شود. بايد آنها را تشويق کرد که نظر خود را در مورد روشهاي بهتر اجراي کارها ارائه دهند. لازم است به هر يک از کارکنان آگاهيها و شناخت لازم در مورد کيفيت کار و کمکي که آنان مي توانند براي بهبود و افزايش کيفيت بکنند داده شود و زمينه گسترش اين آگاهي نيز فراهم گردد. امروزه فلسفه مديريت مشارکتي[1] بر مبناي همکاري مدير و کارکنان و تشريک مساعي آنها در نيل به هدفهاي سازماني در يک محيط دوستانه و پر تفاهم و به صورت تصميم گيري گروهي قراردارد. « طرح پيشنهاد کارکنان »[2] براي تشويق کارکنان است تا نظرات و طرحهايي را ارائه دهند که عمليات سازمان را کاراتر و اثر بخش تر نمايد. اين پيشنهادات باعث صرفه جويي يا کاهش هزينه ، نوآوري در

[1] – porticipative Manegement

[2] – staff suggestion scheme

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir