تعیین شاخص‌هایی ورودی جهت مقایسه کانال‌های توزیع- پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی کارایی کانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

قسمتی از متن پایان نامه :

–  متغیر های تحقیق

متخصصین و صاحب نظران همواره در مورد یک تعریف استاندارد درباره نهاده ها وستاده ها در فعالیتهای خدماتی، دچار اختلاف بوده اند. به عنوان مثال، برخی از آنها معتقدند که سپرده مردم نزد بانکها را می توان ستاده در نظر گرفت، زیرا هدف بانک جذب سپرده های بیشتر است و هر بانکی سپرده های بیشتری جذب کند به معنی آن است که ستاده بیشتری ایجاد کرده و موفق تر است. از نظر دیگر، برخی معتقدند که این گونه سپرده ها را می توان به عنوان نهاده در نظر گرفت، زیرا این گونه سپرده ها باعث ایجاد توانمندی بانکها برای ارائه خدمات بیشتر به مردم می شود.

پس از مطالعه و گردآوری داده ها، ورودی و خروجی‌های زیر جهت سنجش کارایی کانال‌های توزیع فروش  شرکت کرانه تجارت بین الملل در نظر گرفته شد:

 

ورودیها (نهاده ها) شامل:

 1. تعداد پرسنل ( افراد شاغل در هر شرکت اعم از اداری و خدماتی)
 2. خرید سبد کالا
 3. نام و نشان تجاری
 4. خصوصیات واسطه از نظرمساحت انبار
 5. خصوصیات واسطه از نظرتعداد دفعات معامله
 6. خصوصیات واسطه از نظرتعداد حجم معامله
 7. خصوصیات واسطه از نظرتعداد مرجوعی

 

ب) خروجیها (ستاده ها) شامل:

 1. میزان فروش
 2. حجم معاملات
 3. تعداد دفعات معامله
 4. رضایت مشتریان
 5. امکان جذب عاملین فروش جدید

 

پس می توان به صورت خلاصه ورودی ها و خروجی ها را در جدول3-2 مشاهده کرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی تحقیق

برای بسیاری از شرکت‌ها، سیستم توزیع یک تصمیم اساسی برای ایجاد یک کسب و کار موفق است. سیستم توزیع برای عملکرد کارآمد و سودآوری شرکت فوق‌العاده مهم است. حال با توجه به وجود انواع کانال‌های توزیع سعی در بررسی و ارزیابی کارایی آن‌ها و انتخاب کانال توزیع کارا در شرکت کرانه تجارت بین‌الملل جهت افزایش میزان فروش و سهم بازار نمودیم. برای این منظور شاخصه‌ای مهم جهت ارزیابی کارایی کانال‌های توزیع انتخاب سپس جهت مقایسه آن‌ها از روش تحلیل پوششی داده‌ها ( DEA ) استفاده خواهد شد.

Author: