دسته‌بندی نشده

تاثیر فعاليت‌هاي پيشبردي بر آگاهي از برند-پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2-8-5  روش فانل [1]

 

اين روش نمايان‌گر  فرآيند سازگاري مشتريان با يك برند از مرحله آشنايي تا متعهدشدن مي‌باشد. مراحل منطق فانل به اين صورت مطرح شده‌اند :

 

 • آگاهي نسبت به برند
 • تمايل به خريد
 • استفاده از برند كلي
 • تكرار مصرف
 • استفاده از برند به‌صورت معمول
 • تعهد نسبت به برند

 

در هر مرحله معمولا تعداد مشتري كاهش مي‌يابد كه اين مسئله نيازمند مديريت صحيح براي كاهش ريزش‌ها مي‌باشد چرا كه اين مشتريان متعهد به برند مي‌باشند كه نهايت سودآوري را براي شركت به ارمغان مي‌آورند و از دست‌دادن مشتريان در هريك از مراحل قبلي مي‌تواند باعث كاهش سود آورد طول عمر مشتري گردد. به طور كلي محاسن اين روش را مي‌توان بصورت زير دسته‌بندي نمود :

 

 • ارائه ديدگاه كلي نسبت به عملكرد برند.
 • دسترسي آسان و قابل فهم بودن توسط كليه مخاطبين .
 • مشخص نمودن عملكرد و سلامت برند.
 • ارائه رويكرد يكپارچه در كليه بازارها و بين تمامي فعاليت‌ها.

 

 • مدل ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري كلر [2]

 

يكي از بهترين مدل‌هاي ارزيابي ارزش ويژه برند مبتني بر رفتار مصرف كننده توسط آقاي كوين كلر معرفي شده‌است.

مطابق با اين ديدگاه ارزش ويژه برند متاثر از دو عامل دانش خريداران از يك برند و پيوند‌هاي مطلوب ، قوي و منحصربفرد بين مشتريان و برند مي‌باشد.   مطابق با اين ديدگاه ارزش ويژه برند تاثيري است كه دانش برند بر روي پاسخ مشتري مي‌گذارد. اين تاثير  به صورت تداعي‌هاي قوي و منحصربفرد در ذهن مشتري مي‌باشد.

اين مدل از چهار گام تشكيل شده است كه در هر كدام از آنها يك سوال از جانب مشتري طرح مي‌شود. به اين ترتيب يك نردبان برند ساخته مي‌شود كه قرار گرفتن در هر مرحله منوط به موفقيت در گام قبلي مي‌باشد. اين چهار گام شامل شش بلوك و تعدادي زير مجموعه است كه در هر گام سوالات زير مطرح مي‌شود :

[1] – Brand Funnel

[2] –  Customer-Based Brand Equity – keller

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترين هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تاثير اجراء مختلف آميخته بازاريابي بر ابعاد ارزش ويژه برند و در نهايت خود ارزش ويژه برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزار  مي‌باشد. بطور خاص اهداف اين پژوهش به دو دسته اهداف اصلي و اهداف فرعي به شرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلي

 

تعيين ميزان تاثير اجزاء مختلف آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند در صنعت توليد نرم‌افزار (نرم‌افزارهاي مالي، اداري ).

1-5-2- اهداف فرعي

 

اهداف فرعي پژوهش نيز به‌ صورت زير مجموعه اهداف اصلي  و بر مبناي  ارتباط بين اجزاء آميخته‌بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه برند ( مطابق با مدل آكر) است . اين اهداف در شش  گروه دسته‌بندي شده‌اند كه تمامي آنها در مورد برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزارهاي مالي اداري مورد بررسي قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  آگاهي و تداعي‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  آگاهي از برند.

گروه ج :

 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  آگاهي از برند.

گروه د :

 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  آگاهي از برند.

گروه ه :

 • تعيين ميزان تاثير وفاداري به برند بر  ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير كيفيت ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند .
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir
دسته‌بندی نشده

تاثیر فعاليت‌هاي پيشبردي بر آگاهي از برند-پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2-8-5  روش فانل [1]

 

اين روش نمايان‌گر  فرآيند سازگاري مشتريان با يك برند از مرحله آشنايي تا متعهدشدن مي‌باشد. مراحل منطق فانل به اين صورت مطرح شده‌اند :

 

 • آگاهي نسبت به برند
 • تمايل به خريد
 • استفاده از برند كلي
 • تكرار مصرف
 • استفاده از برند به‌صورت معمول
 • تعهد نسبت به برند

 

در هر مرحله معمولا تعداد مشتري كاهش مي‌يابد كه اين مسئله نيازمند مديريت صحيح براي كاهش ريزش‌ها مي‌باشد چرا كه اين مشتريان متعهد به برند مي‌باشند كه نهايت سودآوري را براي شركت به ارمغان مي‌آورند و از دست‌دادن مشتريان در هريك از مراحل قبلي مي‌تواند باعث كاهش سود آورد طول عمر مشتري گردد. به طور كلي محاسن اين روش را مي‌توان بصورت زير دسته‌بندي نمود :

 

 • ارائه ديدگاه كلي نسبت به عملكرد برند.
 • دسترسي آسان و قابل فهم بودن توسط كليه مخاطبين .
 • مشخص نمودن عملكرد و سلامت برند.
 • ارائه رويكرد يكپارچه در كليه بازارها و بين تمامي فعاليت‌ها.

 

 • مدل ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري كلر [2]

 

يكي از بهترين مدل‌هاي ارزيابي ارزش ويژه برند مبتني بر رفتار مصرف كننده توسط آقاي كوين كلر معرفي شده‌است.

مطابق با اين ديدگاه ارزش ويژه برند متاثر از دو عامل دانش خريداران از يك برند و پيوند‌هاي مطلوب ، قوي و منحصربفرد بين مشتريان و برند مي‌باشد.   مطابق با اين ديدگاه ارزش ويژه برند تاثيري است كه دانش برند بر روي پاسخ مشتري مي‌گذارد. اين تاثير  به صورت تداعي‌هاي قوي و منحصربفرد در ذهن مشتري مي‌باشد.

اين مدل از چهار گام تشكيل شده است كه در هر كدام از آنها يك سوال از جانب مشتري طرح مي‌شود. به اين ترتيب يك نردبان برند ساخته مي‌شود كه قرار گرفتن در هر مرحله منوط به موفقيت در گام قبلي مي‌باشد. اين چهار گام شامل شش بلوك و تعدادي زير مجموعه است كه در هر گام سوالات زير مطرح مي‌شود :

[1] – Brand Funnel

[2] –  Customer-Based Brand Equity – keller

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترين هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تاثير اجراء مختلف آميخته بازاريابي بر ابعاد ارزش ويژه برند و در نهايت خود ارزش ويژه برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزار  مي‌باشد. بطور خاص اهداف اين پژوهش به دو دسته اهداف اصلي و اهداف فرعي به شرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلي

 

تعيين ميزان تاثير اجزاء مختلف آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند در صنعت توليد نرم‌افزار (نرم‌افزارهاي مالي، اداري ).

1-5-2- اهداف فرعي

 

اهداف فرعي پژوهش نيز به‌ صورت زير مجموعه اهداف اصلي  و بر مبناي  ارتباط بين اجزاء آميخته‌بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه برند ( مطابق با مدل آكر) است . اين اهداف در شش  گروه دسته‌بندي شده‌اند كه تمامي آنها در مورد برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزارهاي مالي اداري مورد بررسي قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  آگاهي و تداعي‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  آگاهي از برند.

گروه ج :

 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  آگاهي از برند.

گروه د :

 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  آگاهي از برند.

گروه ه :

 • تعيين ميزان تاثير وفاداري به برند بر  ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير كيفيت ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند .
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir