دسته‌بندی نشده

تاثیر شاخص‌هایی ورودي جهت مقايسه کانال‌های توزيع-دانلود پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزيابي کارايي کانال هاي توزيع با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها

قسمتی از متن پایان نامه :

– جريانهاي شبكه توزيع

در شبكه هاي توزيع كالا علاوه بر جريان انتقال كالا، جريان‌هاي ديگري نيز حضور دارند كه بايد آنان را در ارزيابي شبكه توزيع در نظر گرفت. مهمترين اين جريانها عبارتند از:

– جريان فيزيكي كالا

– جريان پول و اعتبار

– جريان اطلاعات

(نوتيلا و همکاران، 2011 : 5)

 

الف: جريان فيزيكي

اين جريان مسيري يك طرفه است كه از توليدكننده آغاز و به مصرف كننده نهايي ختم مي‌شود. محصولاتي كه درجه فسادپذيري آنان زياد است به اين جريان حساسيت نشان مي‌دهند. برخي از توليدات كشاورزي در محل توليد بهاي چنداني ندارند و جريان انتقال از توليد به بازار مصرف به محصول ارزش مبادله مي‌بخشد. گاهي هزينه انتقال اين محصولات بي شتر از هزينه توليد آنان است. در مقابل، وابستگي كالاهاي با دوام به جريان انتقال كمتر است. اما دوام اين نوع كالاها به واسطه اجازه مي‌دهد تا در جريان آن تأخير ايجاد كند.

 

ب: جريان پول و اعتبار

اين جريان برعكس جهت جريان انتقال كالا حركت مي‌كند. معمولاً مصر ف كننده پرداخت نقدي دارد و ساير اعضاي شبكه مانند خرده فروشان و عمده فروشان بيشتر از اعتبار استفاده مي‌كنند. سرعت اين جريان بيشتر از سرعت جريان انتقال فيزيكي است. كنترل اين جريان صرفاً در اختيار اعضاي شبكه نيست و بسياري از حركتهاي ناگهاني و نوسان قيمتها در جريانهاي كلي پول و اعتبار كشور تأثير مي‌گذارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسي تحقيق

برای بسیاری از شرکت‌ها، سیستم توزیع یک تصمیم اساسی برای ایجاد یک کسب و کار موفق است. سیستم توزیع برای عملکرد کارآمد و سودآوری شرکت فوق‌العاده مهم است. حال با توجه به وجود انواع کانال‌های توزيع سعی در بررسی و ارزيابي كارايي آن‌ها و انتخاب كانال توزيع كارا در شرکت کرانه تجارت بین‌الملل جهت افزايش ميزان فروش و سهم بازار نمودیم. برای این منظور شاخصه‌ای مهم جهت ارزيابي كارايي کانال‌های توزيع انتخاب سپس جهت مقايسه آن‌ها از روش تحليل پوششي داده‌ها ( DEA ) استفاده خواهد شد.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir