دسته‌بندی نشده

بررسی خصوصيات فردي و بهره وري كارشناسان فني دهياريها-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاريف تشريحي

در رابطه با تعريف کاربردي بهره‌وري، تعريف پذيرفته شده‌اي که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد، اما در اينجا به تعدادي از اين تعاريف اشاره مي‌شود:

استاينر[1]: معيار عملکرد و يا قدرت و توان موجود در توليد کالا و خدمات.

استيگل[2]: نسبت ميان بازداده مرتبط به عمليات توليدي مشخص و معين در مقايسه با نهادهاي مصرف شده.

ماندل[3]:  بهره‌وري به مفهوم نسبت بين بازده توليد به واحد منابع مصرف شده است که با يک نسبت مشابه در دوره پايه مقايسه مي‌شود و به کار مي‌رود. بهره‌وري برابر است با خارج قسمت خروجي (ميزان توليد) بر يکي يا کل عوامل توليد. (خاکي، 1386، ص 23)

ديويس[4]: تغيير بدست آمده در شکل محصول در ازاي منابع مصرف شده.

فابريکانت[5]: يک نسبت بين خروجي به ورودي

سومانت:يک نسبت بين خروجي محسوس و ورودي محسوس.

ايسترفيلد: نسبت بازده سيستم توليدي به مقداري که از يک يا چند عامل توليد به کار گرفته شده است.

بهره‌وري، در هر زمان بايستي به عوامل بسيار توجه کرد (طوسي، 1373)

[1]– P.O. Stenier

[2]– Stigel

[3]– Mundel

[4]– Davis

[5]– Fabricant

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir