دسته‌بندی نشده

پايان نامه کارشناسی ارشد:نقش زنان روستايي در اقتصاد خانوارهاي شهرستان فومن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش زنان روستايي در اقتصاد خانوارهاي شهرستان فومن

قسمتی از متن پایان نامه :

اشتغال زنان روستایی در صنعت

توسعه اقتصادی هر سرزمین, وابسته به کارایی, تلفیق و ترکیب بهینه بین بخشهای اقتصاد(کشاورزی, صنعت و خدمات ) می باشد. زیرا اتکا به یک بخش از اقتصاد برای شکوفایی, کاری بیهوده خواهد بود.

هدف برنامه ریزان روستایی, ایجاد تنوع در اقتصاد روستایی و فراهم آوردن زمینه فعالیتهای غیرکشاورزی, همگام با کشاورزی, به ویژه صنایع روستایی است. اقتصاد روستایی نیازمند متنوع سازی است. در متنوع سازی اقتصاد روستایی, باید از انواع فعالیتها, به ویژه صنایع سود برد. صنعت در روستا به عنوان آیتمی در جهت ایجاد اشتغال و درآمد و به عنوان آخرین چاره مشکل فقر مناطق روستایی, هم اینک به صورت بالقوه در جهت رفع مشکل بیکاری نواحی روستایی است. زیرا از نظر درآمد, اشتغال در فعالیتهای صنعتی,در پیشرفت و توسعه اقتصاد روستایی نقش به سزایی دارد. بنابراین برای توسعه روستایی, صنعتی کردن روستاها بسیار ضرورت دارد(مطیعی لنگرودی,1382, ص10).

توجه به صنایع دستی, به ویژه در نواحی روستایی و توان اندک این نواحی در زمینه تامین اشتغال و درآمد در بخش کشاورزی به لحاظ کمبود منابع آب و خاک و رشد مکانیزاسیون کشاورزی, که خود کاهش اشتغال را به دنبال خواهد داشت, تشویق به سرمایه گذاری و راه اندازی فعالیتهای مربوط به صنایع دستی و رفع مشکلات آن از ضروریات است. محیط روستا زمینه های لازم جهت رشد فعالیتهای صنایع دستی را دارا می باشد. زیرا در نواحی روستایی فعالیتهای کشاورزی و دامداری درصد بالایی از مواد اولیه ای را فراهم می کند که برای ساختن انواع مصنوعات دستی مناسب است. اما زنان روستایی که به این کارها اشتغال دارند, به علت طبیعت خاص کار آنها, فصل یا فصولی از سال را بیکار می مانند و چون در این فصل در مشاغل دیگر به دلایل گوناگون قادر به فعالیت نیستند, لاجرم برای پرکردن اوقات بیکاری فصلی خود و به منظور کسب درآمد بیشتر با استفاده از مواد اولیه موجود در محیط, به تهیه اشیایی می پردازند که علاوه بر رفع نیازمندیهای زندگی, خصوصیت هنری آنها و انعکاسی از استعداد, احساس و اندیشه های معنوی و مادی زنان روستایی را در خود دارد(مرکز مردم شناسی, 1365, ص9).

اهمیت صنایع دستی روستایی در بالا بردن سطح اشتغال زنان روستایی و یا لااقل در کاهش بیکاری های دایمی و فصلی آنان آشکار می شود. علت توجه زیادی به این امر است که خصوصیت”کار طلب بودن صنایع دستی روستایی” را با هیچ یک از رشته های دیگر فعالیت اقتصادی روستایی زنان نمی توان مقایسه کرد. زیرا در اغلب موارد بیش از 65 درصد قیمت تمام شده کالاها به صورت اجرت و دستمزد صنعتگر و جلب نیروی انسانی جدید در این رشته دارد(مومنی,1384, ص24).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- شناخت نقش زنان در اقتصاد شهرستان فومن

2- شناسایی رابطه بین میزان سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

3- شناسایی میزان سهم زنان روستایی در تولید

4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

5- تعیین سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir