دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

کارآفريني از خيلي سال پيش مورد توجه قرار گرفته است. کارآفريني نشان دهنده رفتار شرکت است که با فرآيند تصميم گيري مديريت استراتژيک مرتبط است و مي تواند به آساني در زمينه سازماني مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد.گرايش به کارآفريني يک مفهوم رفتاري است که فرايند ايجاد سرمايه گذاري جديد را توضيح مي دهد. در مورد کسب و کارهاي کوچک، کارآفريني نشان دهنده گرايش به کارآفريني سطوح بالاي مديريت است که تأثير مستقيم روي فرهنگ و جهت دهي شرکت دارد و باعث بهبود عملکرد شرکت مي شود.

در اين فصل ابتدا  مفهوم واژه کارآفريني تبيين مي شود بعد به بررسي ديدگاه هاي مختلف در مورد کارآفريني، انواع کارآفريني، نقش کارآفريني در توسعه اقتصادي پرداخته مي شود. سپس در بخش دوم به توضيح مفهوم گرايش به کارآفريني و ابعاد آن و تأثير آن بر عملکرد کسب و کارهاي کوچک پرداخته مي شود و در آخر  تحقيقات انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقيق، در داخل و خارج از كشور مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

2-2- کارآفريني

رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه‌هاي اخير به موضوع كارآفريني و توسعه آن، موجب گرديده‌ موجي از سياستهاي توسعه كارآفريني در دنيا ايجاد شود. كشورهاي مختلف راه حلي راكه در سه دهه گذشته براي فائق آمدن بر مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي به آن روي آورده‌اند، توسعه فرهنگ كارآفريني، انجام حمايت‌هاي لازم از كارآفرينان، ارائه آموزشهاي مورد نياز به آنان و انجام تحقيقات و پژوهشهاي لازم در اين زمينه بوده است.

كارآفريني به عنوان يك پديده نوين در اقتصاد نقش موُثري را در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها يافته است. كارآفريني در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار امروزه داراي نقش كليدي است. به عبارت ديگر در يك اقتصاد پويا، ايده ها، محصولات، و خدمات همواره در حال تغيير مي باشند و در اين ميان كارآفرين است كه الگويي براي مقابله و سازگاري با شرايط جديد را به ارمغان مي آورد.از اين رو در يك گستره وسيع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف كنندگان، توليد كنندگان،
سرمايه گذاران) بايد به كارآفريني بپردازند و به سهم خود كارآفرين باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلي:

تعيين رابطه کارآفريني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعي:

1- تعيين رابطه توفيق طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

2- تعيين رابطه کانون کنترل دروني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

3- تعيين رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

4- تعيين رابطه تحمل ابهام بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

5- تعيين رابطه سلاست فکري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

6- تعيين رابطه روياپردازي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

7- تعيين رابطه عمل گرايي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

8- تعيين رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir