دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مديريت:شناسایی استفاده از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت

قسمتی از متن پایان نامه :

سيستم گزارشات مديريت (MRS)[1] :

M R S  دومين نسل از سيستم هاي اطلاعاتي كه در اواسط دهه 60 ميلادي با توجه به نياز مديران مياني و ارشد به وجود آمد . واژه سيستم اطلاعات مديريت بر كليه سيستم اطلاق شده است لذا از واژه سيستم گزارشات مديريت استفاده مي‌كنم .سيستم گزارشات مديريت يك منبع اطلاعات گسترده در سطح سازمان است كه توسط مديران در كليه سطوح و در تمامي زمينه هاي فعاليتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد (صرافي زاده، 1383، 56).

سيستم اطلاعات مديريت انواع گزارش را در اختيار مديران قرار مي‌دهند مانند گزارشات برنامه اي[2] SR، گزارشات درخواستي[3] (d.r) و گزارشات خاص[4] (E R) و گزارشات تفضيلي[5] (DDR)  (صرافي زاده و علي پناهي، 1380، 210).

 

2-1-17-3- سيستم پشتيباني تصميم گيري (DSS) [6]:

سيستم پشتيباني تصميم گيري، سيستمي است كه به منظور پشتيباني از تصميم گيرندگان در سطوح مختلف سازمان با تاكيد بر تصميمات شبه ساختاري و غير ساختاري طراحي و به كار گرفته مي‌شود . اين سيستم از طريق مدلسازي مي‌تواند مسائل پيچيده را حل و راه كار را بر اساس منطق پيشنهاد كند.

 

اجزاء اين سيستم عبارتند از :

  • پايگاه مدل
  • پايگاه داده
  • مديريت پايگاه مدل
  • مديريت پايگاه داده

(صرافي زاده، 1383،  60)

[1] . Management Reporting system

[2] . Scheduled Reports

[3] . Demand Reports

[4] . Exception Reports

[5] . Drilled down Reports

[6] . Decision support system

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می شود تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می شود
  • بررسی سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با توجه به تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • استفاده از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir