دسته‌بندی نشده

مالکیت و سازش با پديدهء تعارض در شرکتهاي خصوصي و دولتي-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي و مطالعه تطبيقي فرهنگ سازماني در شرکتهاي خصوصي و دولتي

قسمتی از متن پایان نامه :

۱۰اعتماد به نفس:

كاركنان هرگز با دودلي و عدم اطمينان دست به فعاليت نمي زنند. (مورهد، گريفين ۱۹۸۹ ، ص ۴۵)

بر خلاف فرهنگ هاي قوي در فرهنگ هاي ضعيف فاصله بين افراد و اهداف سازماني زياد بوده و توافق گروهي بسيار اندك مي باشد.

برخي از مشخصات فرهنگ ضعيف به شرح زير ميباشد: (گزكوه، ۱۳۷۴ ، ص۴۹ ص۵۰ )

 • بي علاقه گي به كار و عدم احساس تعلق به سازمان.
 • اشاعهء فرهنگ تملق و چاپلوسي.
 • غيبت و عدم حضور به موقع در محل كار.
 • توجه صرف به منافع شخصي.
 • عدم وجود بينش آينده نگري.
 • عدم اعتماد به نفس و روحيه تقديرگرايي.
 • كم كاري و فرار از كار.
 • عدم انتقال مهارتها و رمز نگهداشتن فنون كار.
 • كسب محبوبيت به بهاي لجن مال كردن ديگران.
 • عدم صداقت در اعتراف به اشتباهات.
 • محافظه كاري.
 • عدم پاسخگويي به ارباب رجوع

2-9 كاركردهاي فرهنگ سازماني

در يك سازمان ، فرهنگ كاركردها و نقش هاي متفاوتي ايفا مي كند. براي پي بردن به اينكه اين كاركردها چگونه واقع مي شوند بطور مختصر به ويژگي آموزنده اين كاركردها اشاره مي­شود.

به كاركنان سازمان هويتي سازماني مي بخشد. آنچه يك شركت را برجسته مي سازد، توانايي آن در جذب و پرورش و نگهداري افراد بااستعداد است .رابينز در كتاب مديريت رفتار سازماني خود آورده است : فرهنگ، تعيين كننده مرز سازماني است يعني سازمانها را ازهم تفكيك م يكند و نوعي احساس هويت در وجود اعضاي سازمان تزريق مي كند .

تعهد گروهي را آسان مي سازد. تعهد را اصولاً مي توان به پيوند رواني فرد يا گروه به سازمان تعريف كرد كه در آن احساس درگير بودن شغلي، وفاداري و باور به ارزش هاي سازمان جاي دارد . زيرا پاداش خدمت از معيارهاي رايج بالاتر است و مديران مياني از پاداش هاي سخاوتمندانه برخوردار
مي شوند.

ثبات نظام اجتماعي را ترغيب مي كند زيرا كاركنان با احساس اطمينان از امنيت شغلي، فضايي را كه آينده اي غير معمول از تعهد پرهيجان به سخت كوشي و پذيرش نظارت هاي دقيق است براي سازمان به وجود مي آورند. فرهنگ از نظر اجتماعي همچون چسبي به حساب مي آيد كه مي تواند از طريق ارائه استانداردهاي مناسب در رابطه با آنچه بايد اعضاي سازمان بگويند يا انجام دهند، اجزاي سازمان را به هم متصل ميكند .

– 4فرهنگ با ياري دادن به اعضا براي پي بردن به پيرامون كار خود رفتار آنان را شكل مي بخشند. در اين صورت نخبگان به شغل تمام وقت دست مي يابند و شغل خود را از پائين ترين مرتبه آغاز
مي كنند و به وسيله كاركنان موفق، با اصول بنيادي در سازمان آشنا مي شوند. همچنين فرهنگ موجب اتحاد و يكپارچگي اعضا مي شود، بگونه اي كه آنها شيوه رفتار و برقرار كردن ارتباط با يكديگر را بدانند .

 5) فرهنگ سازمان بر وظايف و نحوه عملكرد مديريت سازمان تاثير مي گذارد و با ايجاد محدوديتهايي براي مديريت، بيان مي كند كه مدير چه كاري را مي تواند انجام دهد و چه كاري را
نمي تواند. عمل مدير بايد مورد تائيد فرهنگ سازمان قرار گيرد، در غير اين صورت مطابق با ارزشها نخواهد بود و از سوي اكثريت اعضاي سازمان مورد تائيد قرار نمي گيرد.

6)  فرهنگ به عنوان يك عامل كنترل به حساب مي آيد كه موجب به وجود آمدن يا شكل دادن به نگرشها در رفتار كاركنان مي شود. به طوري كه شايستگي و تناسب فرد در سازمان، تناسب نگرشها و رفتار فرد با فرهنگ سازماني را موجب مي شود كه فرد بتواند به عنوان عضوي از سازمان درآيد .

. (7 فرهنگ به سازمان كمك ميكند تا خود را با عوامل محيط خارجي وفق دهد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های تحقیق :

بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعيت فرهنگ سازماني در شركت هاي ذكر شده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir