شناسایی افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان کشتی های تجاری -پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

برخی از تئوریهای فرایندی :

2-11-1 تئوری انگیزش انتظار وروم :

تئوری انتظار انگیزش کار ، ریشه در مفاهیم ادراکی روان شناسان پیشتازی چون «کرت لوین1» و «ادوارد تولمن2» دارد. «ویکتور وروم» تئوری انتظار را به عنوان یک راه حل در مقابل مدلهای محتوایی پیشنهاد نمود. زیرا احساس می کرد که پیچیدگیهای فرایند انگیزش به حد کافی تشریح نشده است. طبق این نظریه ، افراد زمانی برای انجام کاری انگیزش خواهند داشت که اولاً به ارزش هدف مورد دستیابی آگاه باشند و دیگر اینکه رسیدن به هدف امری ممکن باشد. به عبارت دیگر ، انگیزش افراد در انجام دادن کارها بستگی  به ارزش دارد که آنها به نتیجه کار و بهره تلاش خود قائل هستند (چه مثبت و چه منفی) ضربدر اندازه اعتماد آنها برای رسیدن به هدف.

حجم پاداش

(شدت ارزش) مجموع والانس                           نیروی انگیزشی فرد

(احتمال وقوع) انتظار∑Valence x Expectancy =    F (تلاش)

یعنی انگیزش مساوی ارزش مورد پیش بینی فرد  از یک هدف و درجه احتمالی است که او برای رسیدن به هدف قائل است. منظور وروم از والانس ، شدت ترجیح فرد برای رسیدن به یک نتیجه به خصوص است که می تواند کلماتی مانند ارزش ، مشوق ، طرز تلقی ، و مطلوبیت مورد انتظار بیان شود. در صورتی که شخص دستیابی به هدفی را ترجیح بدهد والانس مثبت و در صورتی که شخص برای رسیدن به هدف بی تفاوت باشد والانس صفر ، و در صورتی که ترجیح دهد چیزی عایدش نشود والانس منفی خواهد بود. در دو مورد اخیر ، انگیزشی در کار نخواهد بود . همچنین وقتی احتمال و انتظار رسیدن به هدف صفر و یا منفی باشد انگیزشی برای تلاش و کوشش وجود نخواهد داشت. از این جهت نیرویی که شخص را به کار و تلاش وا می دارد بستگی به درجه انتظار و ارزش رسیدن به هدف دارد. علاوه بر این ، وجود انگیزه برای انجام یک کار ممکن است به سبب انگیزه رسیدن به چیز دیگری باشد . مدیری که برای تحقق هدفهای سازمان سخت می کوشد ممکن است دستیابی به این هدفها برای وی ترفیع و پاداش دربر داشته باشد. بنابراین هدفهای شخصی کارکنان و هدفهای سازمان در عین حال که تفاوت دارند می توانند به این طریق هماهنگ شوند.

نمودار 2-5 هدفهای شخصی کارکنان و هدفهای سازمان

ناگفته نماند که احساس ارزشها در افراد در زمانها و مکانهای مختلف فرق می کند. در ضمن وظیفه مدیران است که طرح و ایجاد محیطی مساعد برای کار که در آن تفاوتهای موقعیتهای مختلف پیش بینی شده باشد بپردازند. و بدانند که کارکنان چنانچه حجم و اندازه پاداش و احتمال دسترسی به آن را از قبل به طور مشخصی بدانند احتمالاً در راه نیل به هدف موردنظر تلاش و کوشش بیشتری خواهند نمود. در نمودار 2-5 این روابط به خوبی نشان داده شده است : این نمودار نشان دهنده این است که انگیزش محصول انتظار و احتمال ، و مجموع والانس یا شدت ارزش پاداشهاست. (برومند ، 1388 ، 118-117)

 

  1. kurt lewin
  2. Edward tolman

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن باید نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام کرد لذا هدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات تحقیق :

با توجه به موضوع تحقیق ، سئوال های اصلی تحقیق به شرح ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.