دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه مديريت:ارائه جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين مديريت سود و جنسيت مديران شرکت هاي پذيرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– شيوه هاي مديريت سود

به طور كلي مديريت سود از دو طريق انجام مي شود:

ـ دست كاري در اقلام تعهدي اختياري

ـ دست كاري در فعاليت هاي واقعي.

سود حسابداري منطبق با استانداردهاي پذيرفته شده ي حسابداري به دليل وجود برخوردهاي جايگزين براي رويدادهاي حسابداري كه مجاز شناخته شده اند، مورد دست كاري قرار گيرد.

به طور خلاصه، شيوه هاي مديريت سود به شرح زير است و هر يك از اين شيوه ها در قالب يكي از دو شكل بالا طبقه بندي مي شود.

ـ انتخاب رويه ي حسابداري: انتخاب رويه هاي حسابداري بر زمان بندي شناخت درآمدها و هزينه ها در محاسبه ي سود تأثير مي گذارد. به عنوان مثال: رويه هايي كه شناخت درآمدها را به جلو و تشخيص هزينه ها را به تأخير مي اندازد، سود گزارش شده را افزايش مي دهد.

ـ استفاده از رويه ي حسابداري برآوردهاي اختياري: حتي بعد از اين كه مديريت شركت رويه هاي حسابداري را انتخاب كرد، هنوز اين اختيار وجود دارد كه چگونه اصول حسابداري به كار گرفته شوند. به عنوان مثال، در مورد برآورد عمر خدمات، ارزش اسقاط، عمر دارايي هاي نامشهود، نرخ سوخت حساب هاي دريافتي و … اختيار وجود دارد.

ـ زمان بندي رويه حسابداري: مديريت همچنين اختيار دارد كه چه موقع و چگونه رويدادها را شناسايي كند. هنگامي كه رويدادهاي حسابداري نيازمند افشا در صورت هاي مالي هستند. به عنوان مثال در مورد دارايي هاي معيوب و خراب اين اختيار وجود دارد كه چه مقدار از آن را مستهلك كنيم.

ـ زمان بندي: زمان بندي تحصيل و خريد داراي ها مي تواند بر سود حسابداري تأثير بگذارد. مديريت مي تواند زمان و مقدار سرمايه گذاري در هزينه هاي تحقيق و توسعه، تبليغات و نگهداري را انتخاب نمايد، هر سه مورد به عنوان هزينه ي دوره در دوره اي كه تحمل مي شود، شناسايي مي شوند. مديريت همچنين در مورد زمان بندي فروش اموال، ماشين آلات و تجهيزات براي تسريع بخشيدن يا به تأخير انداختن شناخت سود و زيان تصميم مي گيرد.

مديريت اقلام تعهدي اختياري از طريق تغيير قعاليت هاي اقتصادي اساسي يك شركت صورت
نمي گيرد بلكه از طريق انتخاب روش هاي حسابداري و برآوردهاي حسابداري انجام مي شود. اين در حالي است كه دست كاري فعاليت هاي واقعي از طريق تغيير فعاليت هاي اساسي يك شركت صورت مي پذيرد. چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور در مورد مديريت اقلام تعهدي اختياري تحقيقات زيادي صورت گرفته است اما در داخل كشور تحقيقات بسيار كمي در حوزه ي دست كاري فعاليت هاي واقعي انجام شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی ) بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی است که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تلاش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با استفاده از روش های مختلف حسابداری سود را به میزان هدف گزارش شده برسانند.

در این تحقیق اثر عامل جنسیت مدیران در استفاده از مدیریت سود مورد بررسی قرار می گیرد.

1-5- سوال تحقیق

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir