دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه بررسی رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

قسمتی از متن پایان نامه :

سلاست فکري[1]:

عبارت است از توانايي انجام امور في البداهه و حل اينگونه مسائل به صورت موفقيت آميز. اين عامل به عنوان  حوزه فکري متغير خلاقيت در افراد کارآفرين معرفي و مورد شناسايي قرار گرفته مي شود (کردنائيج و همکاران،1386،ص 218).

عملگرايي[2]: اين عامل به توانايي خوب انجام دادن کارها و داشتن پشتکار و اميد به موفقيت در امور محوله به فرد اشاره دارد. اين عامل به عنوان حوزه عملي متغير خلاقيت در افراد کارآفرين معرفي و مورد شناسايي قرار گرفته مي شود (کردنائيج و همکاران،1386،ص 218).

تحمل ابهام[3]: قدرت تحمل ابهام عبارت است از پذيرش عدم قطعيت به عنوان بخشي از زندگي، توانايي ادامه حيات با دانش ناقص درباره محيط و تمايل به آغاز فعاليتي مستقل، بي آنکه شخص بداند موفق خواهد شد يا خير (احمدپور دارياني  و عرفانيان،1387،ص12).

روياپردازي[4]: توانايي فرد در ارائه ايده هاي نوين بخصوص در زمينه هايي جديدي که قبلاً توسط افراد ديگر مورد کنکاش و ايده پردازي قرار نگرفته باش. اين عامل به عنوان حوزه خيالي متغير خلاقيت در افراد کارآفرين معرفي و مورد شناسايي قرار گرفته مي شود (کردنائيج و همکاران،1386،ص 218).

چالش طلبي[5]: عبارت است از ميزان تمايل افراد به درگير شدن در کارهاي پيچيده و مبهم و توانايي ارائه راهکارهاي سازنده در اين گونه موقعيتها. اين متغير يکي از متغيرهاي تکميل کننده متغير توفيق طلبي است که بصورت جداگانه شناسايي و اندازه گيري مي شود (کردنائيج و همکاران،1386، ص 218).

کارآفريني فردي[6]: حالتي است که فردي کسب و کار مستقلي را ايجاد مي کند يا نمايندگي آن را از طريق شناسايي فرصت و بسيج منابع و امکانات لازم به دست مي آورد و تمرکز او بر نوآوري، توسعه­ي فرايند، ايجاد محصولات يا خدمات جديد است (ياراحمدي، 1390،ص37).

بازده حقوق صاحبان سهام[7]: اين بازده اندازه گيري مي کند که به ازاي يک واحد حقوق صاحبان سهام چه مقدار سود در طي يک سال حاصل شده است. در واقع بازده حقوق صاحبان سهام يک نسبت سودآوري براي شرکت را بيان مي کند. اين نسبت براي نشان دادن قدرت سودآوري شرکت نسبت به سرمايه دفتري سهامداران تهيه مي گردد (سعيدي و قزل سفلو، 1387،ص97).

[1]– Thought flow

[2]– Operation oriented

[3]– Ambiguity tolerance

[4]– vision

[5]– challenge

[6]– Individual entrepreneurship

[7]– Return of equity

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلي:

تعيين رابطه کارآفريني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعي:

1- تعيين رابطه توفيق طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

2- تعيين رابطه کانون کنترل دروني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

3- تعيين رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

4- تعيين رابطه تحمل ابهام بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

5- تعيين رابطه سلاست فکري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

6- تعيين رابطه روياپردازي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

7- تعيين رابطه عمل گرايي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

8- تعيين رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir