دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد مديريت:استفاده از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت

قسمتی از متن پایان نامه :

– طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي

طبقه بندي هاي مختلفي از سيستم هاي اطلاعات مديريت ارائه شده است كه اهم طبقه بندي عبارتند از:

2-1-15-1- طبقه‌بندي براساس ساختار

سازمانهاي مجموعه اي از واحد ها، گروه‌ها  و تيم‌هاي كاري هستند و اين عناصر در يك سلسله مراتب قرار دارند و از زير مجموعه خود گزارش دريافت مي‌كنند  و پاسخگويي عناصر مافوق هستند . سيستم هاي اطلاعات براساس سلسله مراتب ساختاري به سيستم‌هاي بخشي سازماني و ميان سازماني تقسيم مي‌شوند.

سيستم‌هاي اطلاعات بخشي

سازمانها از سيستم هاي اطلاعات مختلفي در سطح واحد هاي عملكردي خود استفاده مي‌كنند برنامه هاي كاربردي غالباً به منظور انجام معاملات خاص طراحي مي‌گردد.

سيستم هاي اطلاعات سازماني

مجموعه سيستم هاي اطلاعات كه جهت بخشهاي مختلف طراحي گرديده است را مي‌توان به صورت يكپارچه جهت پشتيباني از سازمان مورد استفاده قرار داد، معمولاً جهت برنامه ريزي ها و تصميمات كلان به كار گرفته مي‌شود.

سيستم هاي اطلاعات ميان سازماني

اين سيستم ها به منظور تبادل اطلاعات و انجام معاملات ميان چندين سازمان انجام مي‌گيرد اين سيستم چندين سازمان را به يكديگر مرتبط مي‌نمايد (صرافي زاده، 1383،  50-49).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می شود تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می شود
  • بررسی سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با توجه به تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • استفاده از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir