دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد:جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين مديريت سود و جنسيت مديران شرکت هاي پذيرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 مورد دوم:

اما در مورد دوم در بسیاری از موارد به علت نبود شواهد عینی مبنی بر قصد و نیت مدیریت، تمایز قائل شدن میان مدیریت سود قانونی و تقلب مالی کمی دشوار است. در این پژوهش مدیریت سود به عنوان نوع مثبت از مدیریت سود به کار برده شده است. جهت تعیین خط مشی کمیسیون بورس اوراق بهادار در خصوص مدیریت سود، نظرهای اخیر از کمیسیون بورس اوراق بهادار را در نشریات و منابع مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. در حالی که بیشتر این منابع به واژه « مدیریت سود » اشاره داشته اند. ولی هیچ کدام از این منابع تعریف روشنی از مدیریت سود ارائه نداده اند. هر چند که لویت (1998) خاطر نشان می سازد که:

انعطاف پذيري در حسابداري به اين حرفه اجازه مي دهد كه فراوري هايي داشته باشد.انحرافاتي چون مديريت سود،هنگامي رخ مي دهد كه افراد از اين انعطاف پذيري  سوء استفاده مي نمايند و از اين انحرافات جهت پوشش نوسان هاي مالي واقعي استفاده مي شود.اين مهم،باعث مي شود نتايج واقعي عملكرد مديريت آشكار نشود.

اين عبارت،بر اين دلالت دارد كه در چهارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري، اگر تصميمات حسابداري در جهت دگرگون سازي يا پنهان نمودن عملكرد اقتصادي واقعي شركت مورد استفاده قرار گيرد،مي تواند مديريت سود تلقي شود.

همانگونه كه محققان حسابداري دريافته اند،استفاده از اين گونه تعريف ها نياز به مقياس هاي قابل اتكاءدارد.با ارائه ي مثالي درباره ي مديريت سود، موضوع روشن تر خواهد شد.

شركتي را در نظر بگيريد كه در امر توليد نرم افزار اشتغال دارد و نرم افزارهايش بايد همواره ارتقاء داده شود، تا بتواند سهم بازار فروش خود را حفظ كند.مشتريان در ازاي خريد كالا وجه نقد پرداخت مي كنند و شركت بخشي از درآمد را با تاخير شناسايي مي كند، زيرا مديريت آن بر اين باور است كه درآمد تا زماني كه مشتري رضايت خود را از كالا اعلام نكرده است، نبايد شناسايي شود. درآمد معوق پس از اطمينان از رضايت مشتري شناسايي  مي شود.از اين رو،مديريت، زماني كه فروش به ميزان غير عادي بالا مي رود،درآمد معوق بيشتري شناسايي ميكند و به گونه اي معكوس در زمان فروش هاي بسيار پايين،درآمدها و سودهاي گزارش شده در اين شركت، بسيار هموارتر از شركتي خواهد بود كه ،تمامي درآمد فروشش را در زمان تحويل كالا به مشتري شناسايي مي كند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی ) بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی است که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تلاش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با استفاده از روش های مختلف حسابداری سود را به میزان هدف گزارش شده برسانند.

در این تحقیق اثر عامل جنسیت مدیران در استفاده از مدیریت سود مورد بررسی قرار می گیرد.

1-5- سوال تحقیق

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir