دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد:استفاده از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت

قسمتی از متن پایان نامه :

سيستم هوش منصوعي (AI) [1]:

سيستم هاي هوش مصنوعي تشكيل شده است از افراد، دستورالعمل، سخت افزار، نرم افزار، داده ها و دانش استفاده از سيستم كامپيوتري و ماشين هايي كه ويژگيهاي هوشمند بودن را دارا هستند (صرافي زاده و علي پناهي، 1380، 226).

هوش مصنوعي (AI): مجموعه اي از فناوري هاست كه سعي در شبيه سازي و ايجاد رفتار انساني دارد به منظور تحقق اين هدف رايانه ها بايستي بتوانند:

 • عقل سليم را درك كنند
 • حقايق و داده ها كيفي را درك و به كار گيرند.
 • به استثنائات بپردازند
 • روابط ميان حقايق را درك كنند
 • با انسان به تعامل بپردازند
 • بتوانند با شرايط بر اساس يادگيريها كنار آيند.

(صرافي زاده، 1383،  62)

 

2-1-17-5- سيستم هاي خبره يا هوشمند (ES) [2]:

سيستم هوشمند از تكنيك هايي بهره مي‌برد كه براي ارائه توصيه و پيشنهاد، تشخيص مسائل، داراي استدلال مي‌باشد.

سيستم هاي خبره سيستم هاي رايانه اي هستند كه در بر دارنده برخي از تجارب و دانش تخصصي يك متخصص مي‌باشند . سيستم هاي خبره بدين ترتيب از خبرگان تقليد كرده و به عنوان يك مشاور در يك حوزه يا حيطه دانش ويژه عمل مي‌كند (صرافي زاده، 1383، ص 63).

اجزاء سيستم خبره : اجزاء تشكيل دهنده سيستم خبره عبارتند از پايگاه دانش[3]، ابزار استنتاج[4]، ابزار تشريح و تفسير[5]، ابزار استفاده از پايگاه دانش[6] و وسيله ارتباطي كاربر[7] (صرافي زاده و علي پناهي، 1380،  225).

[1] . Artificial Intelligence

[2] . Expertsystem

[3] . Knowledge base

[4] . Interface engine

[5] . Explanation facility

[6] . Knowledge base acquisitian Facility

[7] . user interface

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می شود تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

 • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می شود
 • بررسی سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

 • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
 • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با توجه به تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
 • استفاده از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir