دسته‌بندی نشده

تعیین ویژگی های فردی و حرفه ای شالیکاران شهرستان تالش-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحليل سطوح دانشي و بينشي کشاورزي پايدار در بين شالي­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

بی­خاکورزی

نوعي سيستم کشت است كه در آن توصيه مي­شود كه استفاده از شخم به صفرمی­رسد. جهت مبارزه با آفات نيز توصيه­مي­گردد به جاي شخم زدن از سموم شيميايي استفاده گردد. هر چند كه اين روش به علت كاهش شديد عملكرد چندان مورد استقبال قرار ­نگرفته است (کوچکی و علیزاده، 1386).

2-4-4-8- تناوب

اصول سنتي كه تناوب بر آن حاكم است.

الف- كاشت متناوب گياهاني كه داراي توانايي­هاي متفاوت از نظر جذب عناصر غذايي از خاك بوده و يا داراي سيستم ريشه­دهي مختلف مي­باشد.

ب- كاشت متناوب گياهان حساس به برخي از بيماري­ها با آن­هايي كه مقاوم نسبت به اين بيماري­ها هستند

ج- توالي برنامه­ريزي شده­اي از كاشت گياهان كه هر گونه اثرات مثبت و منفي يك گياه بر گياهي كه بعد از آن كشت مي­گردد به حساب آورده شده باشد.

د-كاشت متوالي گياهاني كه از نظر كارگر و آب و غيره داراي نيازهاي متفاوتي باشند.

ه-كاشت متوالي گياهاني كه ذخيره مواد غذايي خاك را تخليه مي­كنند با آن­هايي كه در تامين مواد غذايي خاك سهيم­اند (کوچکی و علیزاده، 1386).

2-4-5- انواع نظام­های کشاورزی پایدار

عبارت­اند از: کشاورزی ارگانیک، کشاورزی پایدار کم­نهاده، کشاورزی آلترناتیو، کشاورزی بیودینامیک، کشاورزی سنتی، کشاورزی تجاری (صنعتی).

2-4-5-1-كشاورزي ارگانيك

برخي معتقدند كه اصطلاح ارگانيك و پايدار يكي هستند. كشاورزي ارگانيك را مي­توان به عنوان نوعي كشاورزي تعريف نمود كه هدف آن ايجاد سيستم­هاي توليدي كشاورزي يكپارچه نظام­يافته و انساني است كه تضادي با منافع اكولوژيكي و اقتصادي ندارد. بنابراين، هدف پايداري در بطن مفهوم كشاورزي ارگانيك نهفته است و يكي از عوامل اصلي تعيين­كننده در پذيرش يا اعمال روش­هاي توليدي ويژه است. عامل اصلي كه موجب تمايز كشاورزي ارگانيك از ساير روش­هاي كشاورزي پايدار مي­شود وجود استانداردهاي مدوني است كه براي تعيين ضابطه دقيق تفاوت بين سيستم كشاورزي ارگانيك و ساير سيستم­هاي زراعي به­ويژه در رابطه با اهداف بازاريابي به­كار مي­رود. كشاورزي ارگانيك بخشي از كشاورزي پايدار مي­باشد كه بيشتر به ابعاد اكولوژيكي آن تأكيد مي­كند. ويژگي­هاي عمده كشاورزي ارگانيك عبارتند از:

–  حفظ حاصلخيزي خاك در دراز مدت از طريق نگهداري مقدار مواد آلي آن در حد مطلوب و بهبود فعاليت بيولوژيك خاك و استفاده از روش­هاي مكانيكي.

–  اعمال روش­هاي جامع مديريت دام با توجه كامل به سازگاري­هاي تكاملي آنها و نيازهاي رفتاري و تأمين نيازهاي دام از لحاظ نوع تغذيه، محل اسكان، وضعيت بهداشتي، زاد و ولد و پرورش نوزادان.

– تهيه موادغذايي مورد نياز زراعي­ از طريق استفاده از منابع غذایي غير­محلول كه توسط فعاليت ميكروارگانيسمي خاك در دسترس گياه قرار­مي­گيرد.

–  خود كفا بودن خاك از نظر ازت از طريق استفاده از بقولات و تثبيت بيولوژيكي ازت و بازيافت مؤثر مواد آلي از جمله بقاياي گياهان زراعي و ضايعات دامي.

– كنترل علف­هاي هرز، بيماري­ها و آفات با تأكيد بر استفاده از روش­هايي چون تناوب زراعي، بكارگيري دشمنان طبيعي، تنوع كودهاي آلي، واريته هاي مقاوم و زودرس، مداخله بيولوژيكي و شيميايي (عماني، 1381).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف تحقیق

هدف کلی از اجرای این پژوهش، بررسی دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این تحقیق عبارت­اند از:

  1. بررسی ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. بررسی ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. بررسی میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات تحقیق

  1. میزان دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه است؟

2. میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه است؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir