تعیین رابطه چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

کارآفرینی از دیدگاه مکاتب اقتصادی

سه نگرش اصلی اقتصادی در حوزه کارآفرینی وجود دارد:

1- مکتب نئوکلاسیک[1]

2- مکتب اتریش[2]

3- مکتب شومپیتر[3]

در مکتب نئوکلاسیک کارآفرین یک صاعقه گر است. افرادی که به سرعت رعد و برق گزینه ها و فرآیندهای مولد را بررسی نموده و بهینه را انتخاب می نمایند.

مکتب اقتصادی اتریش یک مفهوم پویا تر و غنی تر از کارآفرینی ارائه می کند. بر اساس رویکرد مکتب اتریش، کارآفرینان فرصت های بازار نا متعادل را کشف و مورد بهره برداری قرار می دهند تا بازار به موقعیت تعادل برسد.

شومپیتر به عنوان دانشجوی مکتب اتریش، کارآفرین را به عنوان یک متفکر جسور و رهبر کاریزماتیک می داند که باید با ترکیب منابع در یک روش تازه، عدم تعادل ایجاد نماید.شومپیتر کارآفرینی را به عنوان نیروی بر هم زننده اقتصاد به کار برد و آن را تحت عنوان “تخریب خلاق”[4] نامگذاری کرد.

بر خلاف کارآفرینی تکراری یا تقلیدی، کارآفرینی شومپیتری دارای سه ویژگی اساسی است:

1- کارآفرینی از قبل قابل درک است، اما نمی توان با بکار بردن قوانین معمولی و با استنباط از حقایق موجود به طور عملی آن را پیش بینی نمود؛

2- کارآفرینی، رویدادها و نتایج بلند مدت را شکل می دهد و برای اینکه موقعیتهای مناسبی را خلق کند، موقعیتهای اقتصادی و اجتماعی را تغییر می دهد.

3- کثرت و تکرار رویدادهای کارآفرینانه به کیفیت نسبی نیروها، تصمیمات فرد، اقدامات و الگوهای رفتاری بستگی دارد (فو و تا[5]،2001).

کار شومپیتر در مورد توسعه اقتصادی و کارآفرینی تأثیر بسزایی بر آثار بعدی در مورد کارآفرینی داشته است. البته شومپیتر مفهوم کارآفرینی را با فعالیتهای کارآفرینی مرتبط می سازد که این به ترکیبات جدیدی در تولید می انجامد و به همین دلیل برخی از اقتصاددانان نگرشی گسترده تر در مورد کارآفرینی دارند. مثلاً کایرزنر[6] بر لزوم کارآفرینی جهت بهره گیری از فرصت های کشف نشده تأکید می کند. از سوی دیگر شولتز[7] کارآفرینی را مقابله با عدم توازن می داند نه توانایی پرداختن به ابهامات. هایک[8] نظری مشابه کایرزنر دارد و آن را نیرویی پایدار می داند که باعث می شود بازارها به توازن نزدیک تر شوند و این بازارها با هماهنگی بیشتری عمل کنند. لینک[9] و هربرت[10] در تلاش برای تعریفی از کارآفرینی هستند که موضوعات مهم تاریخی مرتبط با کارآفرینی، همچون ریسک، ابهام، نوآوری، درک و تغییر را یکپارچه می سازد: آنان کارآفرین را به عنوان فردی تعریف می کنند که متخصص پذیرفتن مسئولیت اتخاذ تصمیمات قانونی است که بر محل، نوع و استفاده از کالاها، منابع یا نهادها تأثیر
می گذارد (مقیمی،83).

[1]– Neo-Classic

[2]– Austrian school

[3]– Schumpeters

[4]-creative-destruction

[5]– Fu& Ya

[6]– Kirzner

[7]– Shultz

[8]– Hayek

[9]– Mises

[10]– Herbert

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین رابطه کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین رابطه توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین رابطه کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین رابطه خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین رابطه تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین رابطه سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین رابطه رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین رابطه عمل گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین رابطه چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

 

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.