دسته‌بندی نشده

تاثیر ویژگی های فردی و حرفه ای شالیکاران شهرستان تالش-دانلود پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحليل سطوح دانشي و بينشي کشاورزي پايدار در بين شالي­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

– چندكشتي[1]

چند­کشتی به معني استفاده از يك مزرعه براي توليد هم­زمان دو يا چند محصول در يك سال زراعی­است. اعتقاد بر اين است كه روش چندكشتي از قديمي­ترين روش­هاي كشت و كار رايج در مناطق حاره بوده­است. استفاده از بقولات جنبه مهمي در بسياري از سيستم­هاي كشاورزي كشت مخلوط و خصوصاً جهت توسعه سيستم­هاي كشاورزي پايدار مي­باشد. ازت تثبيت شده به­وسيله بقولات مي­تواند به وسيله ديگر گياهان زراعي در سيستم هاي كشت مخلوط استفاده شود (کوچکی و همکاران، 1386).

 

2-4-4-7- شخم

قديمي­ترين عمليات شخم احتمالاً در دوره نئوليتيك صورت گرفته است. در اين هنگام كرت­هاي كوچكي تهيه مي­شد و پس از پاكسازي آن به وسيله آتش با وسايل ابتدايي كه احتمالاً گاوآهن فعلي از آن تكامل يافته است شخم زده مي­شد. در اوايل قرن بيستم به نقش حقيقي شخم كه تهويه خاك، بهبود قابليت دسترسي عناصر غذايي، نفوذ بيشتر ريشه ها، كنترل علف­هاي هرز شكستن لايه­هاي فشرده خاك و غيره مي­باشد پي برده شد. هنگام شخم بخش زيادي از رطوبت از بين مي­رود و لذا به تدريج توصيه به عدم كاربرد شخم تا حد ممكن مي­گردد (کوچکی و همکاران، 1386).

2-4-4-7-1- کم­خاکورزی[2]

نوعي سيستم كاشت است كه درآن حداقل %30 از بقاياي گیاهی سال قبل در سطح خاك رها­مي­شود سيستم­هاي شخم حفاظتي[3]، هزينه مزرعه را كاهش داده، رواناب و فرسايش را به حداقل مي­رساند و باعث حفظ رطوبت خاك مي­گردد. عمليات کم­خاک­ورزی، اثرات اكولوژيكي، زراعي و اقتصادي مهمی در سيستم­هاي كشاورزي پايدار دارد. در اكوسيستم­هاي زراعي کم­خاک­ورزی، باعث افزايش ثبات سيستم خاك و كارايي چرخه عناصر غذايي مي­شود. در اين روش پوسیدگی مواد عالی از سطح به عمق خاك، متغير است، بدين­­ترتيب كه پس از شخم در سطح خاك، بقاياي تازه و به تدريج كه به عمق مي رويم مواد كاملاً پوسيده مشاهده مي­شود. در اكوسيستم­هاي زراعي بدون شخم ، مواد آلي و عناصر غذايي بيش از سيستم­هاي همراه با شخم حفظ مي­شود. شواهد حاكي از آن است كه در سيستم­هاي بدون شخم بيشتر قارچ­ها عمل تجزيه را انجام مي­دهند، در حالي­كه در شخم معمولي، اين عمل بيشتر توسط باكتري­ها صورت مي­گيرد (کوچکی و همکاران، 1386).

2-4-4-7-2- بی­خاکورزی

نوعي سيستم کشت است كه در آن توصيه مي­شود كه استفاده از شخم به صفرمی­رسد. جهت مبارزه با آفات نيز توصيه­مي­گردد به جاي شخم زدن از سموم شيميايي استفاده گردد. هر چند كه اين روش به علت كاهش شديد عملكرد چندان مورد استقبال قرار ­نگرفته است (کوچکی و علیزاده، 1386).

2- Intercropping

1- Minimum tillage

2 – Conservation tillage

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف تحقیق

هدف کلی از اجرای این پژوهش، بررسی دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این تحقیق عبارت­اند از:

  1. بررسی ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. بررسی ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. بررسی میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات تحقیق

  1. میزان دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه است؟

2. میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه است؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir