دسته‌بندی نشده

بررسی اثر عامل جنسیت مدیران در استفاده از مدیریت سود-پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين مديريت سود و جنسيت مديران شرکت هاي پذيرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تفاوت­های بین­مدیریت اقلام تعهدی­اختیاری و دست­کاری فعالیتهای واقعی

تفاوت اساسی بین مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دست کاری فعالیتهای واقعی در زمان بندی مدیریت سود است. در مقایسه با مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری، هر دست کاری در فعالیتهای واقعی باید در دوره ای از سال به وقوع بپیوندد. دست کاری فعالیت های واقعی هنگامی رخ می دهد که پیش بینی مدیران حاکی از آن است که سود در برآورده ساختن اهداف مورد نظرشان با شکست مواجه خواهد شد، مگر آن که آن ها اعمالی را صورت دهند که از رویه ی عادی شرکت نشأت
می گیرد و/ یا هنگامی که برخی عوامل دیگر (استانداردهای حسابداری سخت گیرانه) مدیرت اقلام تعهدی اختیاری را با محدودیت مواجه می سازند.

برای برآورده ساختن اهداف مرتبط با سود، مدیران می توانند تا پایان سال منتظر بمانند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده کنند. این شیوه این ریسک را در بر دارد که مقدار سودی که برای دست کاری مورد نیاز است بزرگ تر از اقلام تعهدی اختیاری موجود باشد زیرا اختیار موجود در رابطه با اقلام تعهدی توسط اصول عمومی پذیرفته شده ی حسابداری محدود شده است (بارتون و سیمکو، 2002).

رویدادهای اقتصادی اساسی یک شرکت، توانایی مدیریت را برای گزارش سود مبتنی بر ارقام حسابداری با محدودیت مواجه می سازد. در نتیجه، اگر از اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال استفاده شود، ممکن است اهداف مرتبط با سود دست یافته نشود. این ملاحظات، مدیریت اقلام تعهدی اختیاری را با محدودیت مواجه می سازد. در مقایسه، دست کاری فعالیت های واقعی کم تر در معرض این محدودیت قرار می گیرند.

مزیت دیگر تغییر فعالیت های واقعی در جهت دست کاری سود این است که حسابرسان و قانون گذاران کم تر متوجه چنین رفتاری می شوند. از تفاوت های دیگر این دو شکل مدیریت سود می توان به این موضوع اشاره کرد که مدیریت اقلام تعهدی اختیاری در سال وقوع، نسبتاً مشخص است اما دست کاری فعالیت های واقعی به آسانی قابل تشخیص نیست.

باید توجه داشت که دست کاری فعالیت های واقعی، وسیله ی تغییر آرایش حساب ها نیست. مدیران در این روش، زمان انجام عملیات، نحوه ی تخصیص منابع و یا زمان اجرای پروژه های سرمایه گذاری را تغییر می دهند. فعالیت های مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی هیچ­ پیامد مستقیم جریان نقدی را به همراه ندارد (کوهن و زارویین، 2008).

مدیریت واقعی سود بر جریان های نقدی شرکت اثر مستقیم دارد. در این روش، وجوه نقد قربانی سود تعهدی می شود و مهم ترین ضرر آن، از بین رفتن ارزش شرکت به دلیل کاهش جریان های نقدی دوره های آتی است. مدیریت اقلام تعهدی نیز بدون هزینه نیست. کشف دست کاری اقلام تعهدی
می تواند احتمال نیاز به بررسی های ویژه از جانب حسابرسان را به وجود آورد. همچنین ممکن است منجر به مجازات های مالی توسط جوامع حرفه ای قانونی (مانند بورس اوراق بهادار)، لزوم ارائه ی مجدد سود و بررسی موضوع در دادگاه های حقوقی شود (ولی زاده لاریجانی، 1387).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی ) بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی است که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تلاش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با استفاده از روش های مختلف حسابداری سود را به میزان هدف گزارش شده برسانند.

در این تحقیق اثر عامل جنسیت مدیران در استفاده از مدیریت سود مورد بررسی قرار می گیرد.

1-5- سوال تحقیق

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir