دسته‌بندی نشده

افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی-پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضيه‏هاي پژوهش

 

فرضیه های اصلی :

 • فقدان دانش درکاربران موجب عدم استقرار مناسب MISدرمخابرات استان خراسان می شود .
 • فقدان زیر ساختهای لازم موجب عدم استقرارصحیح MIS در شرکت مخابرات استان خراسان می شود.
 • ناآگاهی مدیران از اصول سیستمهای اطلاعات مدیریتی موجب عدم استقرار صحیح MIS در مخابرات استان خراسان می شود.
 • نبودن آموزش و تخصص کاربران موجب عدم استقرار MIS در شرکت مخابرات می شود.
 • فقدان رویه ها و فرآیندهای لازم موجب عدم اسقرار صحیح MIS در شرکت مخابرات می شود.

فرضیهای فرعی:

 • سن پاسخگو در نظر او در خصوص علل عدم استقرار صحیح MIS در شرکت مخابرات استان خراسان تاثیر گذار است.
 • سابقه کار پاسخگو در نظر او در خصوص علل عدم استقرار صحیح MIS در شرکت مخابرات استان خراسان تاثیر گذار است.
 • میزان تحصیلات پاسخگو در نظر او در خصوص علل عدم استقرار صحیح MIS در شرکت مخابرات استان خراسان تاثیر گذار است.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می شود تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

 • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می شود
 • بررسی سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

 • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
 • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با توجه به تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
 • استفاده از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir