دسته‌بندی نشده

تعیین مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

 تحقیق:

همچنین طرح تحقیقاتی دیگری با عنوان بررسی خصوصیات کیفی کرم ابریشم ایران توسط میرحسنی و ویشگاهی در سال1380  به منظور استفاده از توارث صفات کیفی 5واریته کرم ابریشم جهت استفاده از ذخایر ژنتیکی کرم ابریشم بومی کشور انجام شده است.

طرح ارزیابی تاثیر دما ورطوبت برعملکرد انواع آمیخته های تجاری کرم ابریشم ایران توسط میرحسینی و مواج پور در سال 1380 انجام شد. در این طرح، پرورش کرم ابریشم بعنوان یک حشره صنعتی مفید و خونسرد درپرورش های خارج از استانداردهای محیطی مناسب و دستیابی به حداکثر ظرفیتهای مطلوب و تاثیر میکروکلیما وعواملی شامل دما و رطوبت و همچنین پرورش و عملکرد انواع آمیخته های تجاری تولید شده درایران مورد بررسی قرار گرفته است.

طرح بررسی میزان مقاومت لاین های کرم ابریشم به بیماری موسکاردین سفید توسط علیرضا صیداوی ،محمدرضا غلامی و محمدرضا بیابانی به منظور بررسی میزان مقاومت لاین های کرم ابریشم به قارچ عامل بیماری موسکاردین سفید با استفاده ازهفده لاین کرم ابریشم کشور درقالب طرح کاملاٌ تصادفی و نتایج حاصل از تجزیه های آماری انجام شد و در طرح بررسی روند مرگ و میر لاروهای بیست هیبرید کرم ابریشم دراثر ابتلا به بیماری گراسری توسط محمد رضا غلامی ،محمدرضا بیابانی و علیرضا صیداوی به منظور بررسی روند ابتلا به بیماری گراسری و مرگ و میر ناشی از آن در هیبریدهای کرم ابریشم، از تعداد زیادی لارو ابریشم استفاده شد که پس از ایجاد آلودگی مصنوعی درابتدای سن چهارم لاروی، کلیه لاروهای بالغ یک بار دیگر بطور یکنواخت تحت دستور العمل مشابه تا پایان مرحله تنیدن پیله پرورش یافتند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق « بررسی اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» است . دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir