دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تکه ای از متن پایان نامه :

            در این پژوهش از روش نمونه گیری حذفی، برای انتخاب اعضای نمونه بهره گیری شده می باشد. بدین ترتیب کلیه شرکتهای عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر بوده اند، جزء نمونه آماری لحاظ شده اند. و آن دسته از شرکت های جامعه آماری که این شرایط را نداشته اند، از نمونه آماری حذف شده اند. شرایط مذکور به توضیح زیر می باشد:

1- شرکتها در دوره زمانی 1384 تا پایان سال 1386 به طور  مداوم  در بورس فعالیت  داشته  باشند.

2- اطلاعات کامل شرکتها در بخش تعریف متغیر ها بایستی در دسترس باشد.

3- شرکتها نبایستی سال مالی خود را طی دوره های مورد نظر تغییر داده باشند.

4- فعالیت آنها تولیدی باشد.    

       از بین شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس از سال 84 تا پایان سال  86 تعداد 102 شرکت با در نظر داشتن محدودیت های یاد شده واجد شرایط عضویت در نمونه آماری بودند، که اطلاعات مورد نیازآن شرکت ها جهت آزمون فرضیه پژوهش جمع آوری گردید. نتایج بدست آمده از نمونه آماری قابل تعمیم به کل شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مورد آزمون  ( از سال84 تا پایان سال 1386 ) می باشد، نام و اطلاعات کامل شرکت های انتخاب  شده به انضمام نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها دردو لوح فشرده ارائه خواهد گردید.

 

 3-7- روش گرد آوري داده ها

        منبع جمع آوری داده های مورد نیاز این پژوهش، صورت های مالی شرکت ها بوده می باشد. داده های مورد نياز جهت محاسبه متغير ها ي اين تحقيق از طريق بانک های اطلاعاتی رایانه ای مدیریت پژوهش،       در اولین مطالعه سیستم معادلات، تخصیص همزمان چهار نوع بهره گیری از جریان وجوه نقد به توضیح زیر نشان داده می گردد.

معادله(2)                                                                 

معادله(3)                                                                     

معادله(4)                                                                        

معادله(5)                                                            

 مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir