دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تاثیرات میانجی¬گری سبک رهبری تحول¬گرا بر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان¬های خصوصی منطقه 5 تهران)93

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه 5 تهران)

تکه ای از متن پایان نامه :

تغییر را در کل سازمان القا کرده و چشم اندازی هم برای مدیران و هم کارکنان خلق می‌کند (مطلبی اصل؛ 1392).

2-2-7)عوامل مؤثر برسبك رهبري تحول گرا

با در نظر داشتن اين كه رهبري تحول گرا يكي از نيازهاي آتي و ضروري سازمان ها و جوامع محسوب مي شوند، بررسي پارامترهاي مؤثر بر سبك رهبري تحول گرا به مقصود شناسايي مشخصات شخصيتي و ويژگي هاي محيطي تاثيرگذار و درك چگونگي ارتباط ميان رفتارهاي شخصيتي و رفتار رهبري تحول آفرين، امري ضروري و مبرم می باشد. عمده ترين و مهمترين پارامترهاي مؤثر بر سبك رهبري تحول آفرين شناسايي و معرفي شده اند كه در ادامه د) هوشمندي (IQ)

با ملاحظه و بررسي تحقيقات مختلف انجام شده و نتايج مربوط به آن اين نكته روشن مي­گردد، كه تناقضاتي در اين خصوص هست،البته تحقيق انجام شده در ايران نشان­دهنده وجود ارتباط مثبت و معنادار بين هوشمندي و سبك رهبري­تحول­گرا در سازمانها و فضاي فرهنگي ايران مي­باشد (2011؛Esfahani& Gheze soflu).

ﻫ) عصبيت

مقصود از عصبيت وجود ويژگي هايي نظير اضطراب، افسردگي، عدم آرامش و… مي­باشد كه منجر به از بين رفتن اعتماد به نفس و خود شكوفايي مي گردد. تحقيق انجام شده در اين خصوص نشان دهنده اين می باشد كه بين عصبيت و سبك رهبري تحول گرايك ارتباط معنادار و منفي در سازمان­هاي ايران هست و عصبيت باعث كاهش كارآمدي مي­گردد.

و) فرهنگ سازماني

تعاريف مختلفي از فرهنگ سازماني توسط محققان ارايه شده می باشد، براساس تئوري اجتماعي فرهنگ سازماني نوعي از محيط اجتماعي سازماني می باشد كه استقرار سيستم مديريت منابع انساني در سازمان را تحت تاثير قرار مي دهد، برخي ديگر فرهنگ سازماني را به عنوان برآيندي از استراتژي هاي سازماني قلمداد مي نمايند و از نظر برخي ديگر فرهنگ سازماني به عنوان انگيزه­ها، ارزش ها، باورها، هويت­ها، تفسيرها و يا معاني وقايع مهمي می باشد كه در نتيجه تجربه معمول اعضاي سازمان يا جامعه حاصل مي­گردد.

 مطالعه تاثیرات میانجی¬گری سبک رهبری تحول¬گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان¬های خصوصی منطقه 5 تهران)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه :مطالعه تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه 5 تهران)

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir