دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

كدام از آنها در تشريح بخشي از ساختار، تأثیر دارند. در بهترين شرايط، اين عوامل چهارگانه فقط پنجاه تا شصت درصد تغيير پذيري در ساختار را تشريح مي كنند. ديدگاه قدرت كنترل مطرح مي كند كه قدرت و كنترل مي تواند آن چیز که را كه مبهم مانده به نحوي شايسته تبيين و تشريح نمايد. براساس اين ديدگاه در هر زمان، ساختار يك سازمان تا حد زيادي نتيجه اقدامات صاحبان قدرت آن سازمان در انتخاب ساختاري می باشد كه مي خواهند به مدد آن كنترل خود را حداكثر سازند (رابینز، 1987).

 

2-4) انواع سازماندهي

2-4-1) سازماندهي بر مبناي وظيفه

سازماندهي بر مبناي وظيفه به طبيعت كار و مهارت ها و تكنولوژي كه براي انجام دادن آن نياز می باشد، بستگي دارد. بوروكراسي ها اغلب به اين طريق بخش‌بندي مي‌شوند. بخش بندي وظيفه اي اغلب در شركتهاي توليدي كوچك يافت مي گردد. در داخل يك بخش، كار ممكن می باشد به قسمتهاي ريزتري تقسيم گردد. براي مثال بخش مالي ممكن می باشد شامل بخش هايي براي حساب هاي دريافتني، حساب2-4-4) سازماندهي بر مبناي ناحيه جغرافيايي

سازماندهي بر مبناي ناحيه جغرافيايي عبارتست از گروه بندي بخش ها بر مبناي ناحيه جغرافيايي. در اين ساختار سازماني،‌ همه فعاليت هاي شركت در نواحي جغرافيايي به يك مدير گزارش مي گردد (دابرین، 1989). سازماني كه چنين ساختاري داشته باشد مي تواند خود را با نيازهاي خاص هر منطقه وفق دهد و كاركنان در پي تأمين اهداف منطقه اي بجاي اهداف كشوري يا ملي هستند. در اين سازمان ها، ايجاد هماهنگي در داخل واحدهاي هر منطقه مورد تأكيد قرار مي گيرد بجاي اين كه بين همه مناطق جغرافيايي يا سراسر كشور هماهنگي ايجاد كند (دافت،  1998).

 

2-4-5) سازماندهي بر مبناي فرايند

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir