دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه : بررسی تأثیرگذاری¬های موالی بر تفسیر قرآن کریم

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیرگذاری¬های موالی بر تفسیر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

واژه موالی نیز به لحاظ لغوی از ریشه ولاء  اخذ شده، اسم مکان آن به معنای وابسته بودن و متصل بودن به شخص و یا چیزی می باشد برای نزدیکی به صاحبان قدرت و حکومت و یا برای نگه داشتن قدرت و حکومت و در بعضی از مواقع واژه ولاء به معنای سرپرست، حاکم، حوزه توانایی و لیاقت و امین قیم ذکر می گردد. در قرآن و روایات دو معنای متفاوت برای واژه مولی و موالی ذکر کرده اند، الف) معلم و تعلیم دهنده ب) شریف و بزرگوار.

آیاتی از قرآن اشاره می­نماید که خداوند مولای پرهیزگاران می باشد و کافران مولایی ندارند.[1] معنای دوم با لغت سید در قرآن ذکر می­گردد مولای ما به معنای سید ما و سرورمان ذکر گردیده می باشد[2].

در روایتی از امام صادق(ع) که در اصول کافی ذکر گردیده، مولی به معنای وارث بکار رفته می باشد.[3]فراء می گوید: مَوالی وارثان و پسر عموها می باشد. از نظر ابوعبیده مَوالی همان پسرعمو می باشد پس مراد از مَوالی در آیه شریفه کسانی هستند که اولی هستند در تصرف به ترکه میت به جهت خلافت الهیه می باشد. چنانکه می­فرماید( و لکل جعلنا موالی) مستلزم هیچ محذوری نمی­باشد زیرا که یکی از وراث خواه نسبی و خواه سببی در مرتبه خود اولی به تصرف در ما ترک هست بدون مزاحمت دیگری از مراتب لاحقه[4].

جصاص ذیل همین آیه می نویسد: پسر عمو را مَوالی می نامند. از نظر ابن عباس، مجاهد و قتاده مقصود از مَوالی در این آیه عصبه( خویشاوندان) می باشد و سدی می گوید مقصود ورثه و بازماندگان میت می باشد.[5]

اسفراینی می­نویسد: مقصود از مَوالی در این آیه[6] گروهی از عصبه و ورثه که به جای گذاشته باشند پدران و مادران ایشان و خویشان ایشان و گروهی که عقد بسته باشند[7]. یا اینکه بر هر فردی وارثی( مولایی)را قرار دادیم که از ترکه میت بهره ببرد[8].

. [1] قران مجيد( 2/143، 6/62، 9/51، 22/78، 66/2).

[2]. قران مجيد، 2/ 286، 6/62، 10/31.

[3]. کليني،ابوجعفر بن يعقوب بن اسحاق، اصول کافي، ج2، ص502.

[4]. حسيني جرجاني، سيد امير ابوالفتوح، آيات الاحکام، کتاب ميراث، تحقيق ميرزا ولي الله اشراقي سرابي، تهران: نشر نويد، 1404ق، چ دوم، ج 2، ص 566 و 567.

[5]. جصاص، احمد بن علي، آيات الاحکام، کتاب ارث، تحقيق محمد صادق قمحاوي،  بيروت: داراحياء التراث العربي، 1405ق، ج3، ص143.

[6]. نساء / 33

[7]. اسفرايني، ابوالمظفر شاهفور بن طاهر، تاج التراجم في تفسير القران للاعاجم، تحقيق نجيب مايل هروي و علي اکبر الهي خراساني، تهران: نشر علمي و فرهنگي، 1375ش، چ اول، ج 2،  ص484.

[8]. قمي مشهدي، محمد بن محمد رضا، کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران: سازمان چاپ و نشر و وزارت ارشاد اسلامي، 1368، چ اول، ج3، ص393.

 مطالعه تأثیرگذاری¬های موالی بر تفسیر قرآن کریم

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir