دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تاثير ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

تکه ای از متن پایان نامه :

2

اصل دهم: هر بانک بایستی برای مدیریت نقدینگی ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند سیستم کنترل، نظارت و اندازه گیری داشته باشد. هر بانک بایستی افزون بر ارزیابی مجموع نیازهای نقدی خود به تفکیک ارزهای مختلف و مطالعه تطابق زمانی غیر قابل قبول، بین سررسید مجموع ارزها با سررسید تعهدات ارزی، استراتژی مشخصی برای تحلیل جداگانه هر ارز داشته باشد.

اصل یازدهم: براساس تحلیل انجام شده در اصل دهم، هر بانک بایستی  در صورت نیاز میزان عدم تطابق زمانی جریانهای نقدی (ورود و خروج وجه نقد) در یک دوره زمانی معین را برای مجموع ارزها  و به تفکیک ارزهای عمدهای که بر مبنای آنها فعالیت می کند، به صورت دقیق و منظم در یک چارچوب تعریف شده مورد مطالعه و بازنگری قرار دهد.

کنترلهای داخلی  برای مدیریت ریسک نقدینگی

اصل دوازدهم: هر بانک بایستی برای نظارت بر فرایند مدیریت ریسک نقدینگی خود  دارای سیستم کنترل داخلی موثر و کارآمد باشد. اجزای اصلی و اثربخش سیستم کنترل نقدینگی بایستی به صورت مستقل و منظم، مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد و برای اطمینان، هر قسمت از سیستم کنترل داخلی که لا‌زم می باشد، به طور مناسب اصلا‌ح گردد یا ارتقا یابد. نتایج این مطالعه ها بایستی در اختیار مسئولان نظارتی قرار گیرد.

تأثیر افشای کافی (اطلا‌عات) در بهبود وضعیت نقدینگی

اصل سیزدهم: هر بانک بایدبه مقصود هدایت افکار عمومی، ساز و کار مناسبی داشته باشد تا اطمینان یابد که اطلا‌عات لازم درمورد سلا‌مت و اعتبار بانک در سطحی درخور پذیرش افشا می گردد.

تأثیر ناظران

اصل چهاردهم: ناظران بایستی از استراتژیها، رویه ها، روشها و عملیات اجرایی مربوط به مدیریت نقدینگی، ارزیابی جداگانه ای داشته باشند. آنها بایستی بانک‌ها را به داشتن سیستم موثری برای اندازه گیری، نظارت و کنترل ریسک نقدینگی ملزم کنند. ناظران برای ارزیابی سطح ریسک نقدینگی هر بانک بایستی اطلا‌عات کافی و بهنگام دریافت کنند و از وجود برنامه های احتیاطی لازم در خصوص مدیریت نقدینگی مطمئن شوند.(کمیته بازل،2000)

2-2-5- ابزار‌هاي مديريت نقدينگي در بانكداري سنّتي

روزه) به فروش مي‌رسد. در زمان فروش، قيمت اوراق تجاري كمتر از قيمت اسمي می باشد؛ در زمان سررسيد، ناشر موظّف می باشد قيمت اسمي آن را پرداخت كند. از اين‌رو، نرخ بهره‌اي برابر با نرخ تنزيل در نظر گرفته‌شده براي اوراق تجاري ايجاد مي‌گردد. مبالغ اين اوراق معمولاً به قدري می باشد كه فقط نهادهاي مالي و اعتباري مي‌توانند به خريد آنها اقدام كنند.

  1. تأييديه بانك

تأييديه بانك تسهيل كننده ی معاملات تجاري می باشد. يك تأييده مشخص، به معامله ی مقدار معيني كالا مربوط مي‌گردد. تأييديه بانك بيانگر تعهد پرداخت مبلغ مشخصي در زمان مشخصي می باشد. اين تأييديه بنا به درخواست خريدار كالا (كه نزد بانك معتبر می باشد) صادر مي‌گردد و يكي از تعهّدات بانك به حساب مي‌آيد. بانك موظف می باشد، در موعد مقرر، مبلغ مندرج در تأييديه را به حامل آن تحويل دهد. با صدور تأييديه بانك، ارزش اعتباري بانك جايگزين ارزش اعتباري فرد مي‌گردد. اين تأييديه‌ها در بازار ثانویه، قابل معامله هستند؛ ارزش آنها براي مبادلات ثانوي معمولاً كمتر از ارزش اسمي آنهاست. با در نظر داشتن ضمانت بانك، تأييديه‌ها دارايي‌هاي ايمني به شمار مي‌آيند و نرخ تنزيل آنها در حدود نرخ بهر ی گواهي‌هاي سپرده می باشد.

  1. تبديل دارايي‌هاي بانك به اوراق بهادار

در ساليان اخير، يكي از رايج‌ترين روش‌ها براي جبران كمبود نقدينگي در بانك‌هاي سنّتي تبديل وام‌هاي رهني و غيررهني به اوراق بهادار رهني و تعهدات با پشتوانه ی بدهي وام بوده می باشد. اين ابزارها دارايي‌هاي بانك را نقد، از ترازنامه جدا، و بدين وسيله، منابع را از خارج بانك تأمين مي‌كنند.

 مطالعه تاثير ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir