دسته‌بندی نشده

بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران – دانلود

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

         تفسیری که معمولاً ضرایب جریان وجوه نقد عملیاتی دارد، ثبت کردن حساسیت های جریان وجوه نقد در بهره گیری از وجوه نقد می باشد. حساسیت جریان وجوه نقد، برای تمام متغیرهای سمت چپ نمی توان صفر باشد. به عبارت دیگر مقدار ضرایب  ocfیا همان بتاها برای تمام متغیرهای معادلات (5-2) صفر     نمی باشد. نکته دیگر اینکه مقادیر تمام متغیر های وابسته معادلات  (5-2) بایستی از معادله جریان وجوه نقد تبعیت کنند. زیرا تمام داده ها از صورت جریان وجوه نقد هستند [22].

          برای آزمون تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد، این طرح تجربی شامل رگرسیون های چند متغیره زیر می باشد.

معادله (6)                             معادله(7)                             

معادله (8)                               

معادله ( 9)                 

معادله (10)                               

 

              در اینجا متغیر(های) مستقل اصلی، منابع وجوه نقد عملیاتی  و  و   می باشد، و متغیر (های) وابسته مقادیر سمت چپ معادلات 10- 6 می باشد.

       به معادله (10) برای روایی (اعتبار) معادله جریان وجوه نقد نیازی نیست، اما موجب افزایش درک بهتر، نسبت به مخارج سرمایه ای (capex) تخصیص یافته طی دوره مورد پژوهش می گردد.

ب)- معادله جریان وجه نقد( مطابق با بیانیه شماره 95 استاندارد حسابداری ایران )

معادله (11)                         

    +   تامین مالی از منابع خارجی – سودسهام + سرمایه گذاری + تغییرات وجوه نقد نگهداری شده

جریان وجوه نقدعملیاتی= مالیات بر درآمد + بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی      

      همانطور که ملاحظه می گردد، معادله (11) در واقع شکل توسعه یافته معادله (1) جریان وجوه نقد بیانیه شماره 95 (FASB)می باشد، که دلیل آن سه بخشی بودن صورت جریان وجوه نقد، طبق استانـدارد  FASB و پنچ بخشی بودن

 مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir