دسته‌بندی نشده

بررسی تاثیرات میانجی¬گری سبک رهبری تحول¬گرا بر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان¬های خصوصی منطقه 5 تهران)93 – دانلود

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه 5 تهران)

تکه ای از متن پایان نامه :

در تحقيقات انجام شده در اين خصوص، ارتباط ويژگي­هاي چهارگانه رهبري تحول­گرا و نوع فرهنگ سازماني حاكم، مورد مطالعه قرار گرفته­اند كه با در نظر داشتن نوع فرهنگ سازماني حاكم، نتايج مختلف و متفاوتي حاصل شده می باشد،تحقيقات نشان داده می باشد:

  • بين فرهنگ سازماني توسعه اي و سبك رهبري تحول گرا ارتباط مثبت و معناداري هست.
  • فرهنگ سازماني سلسله مراتبي بر سبك رهبري تحول­گرا اثر منفي به دنبال دارد.

ارشد شده می باشد. سازمانهاي با عملكرد بالا فرايند توسعه رهبري را به عنوان منبع و منشاءمزيت رقابتي در نظر مي گيرند. اين فرايند شامل مراحل زير می باشد ( خائف الهی،دوستار؛1382) :

الف) همراستا كردن توسعه رهبري با استراتژي شركت

فرآيند توسعه رهبري تحول گرا به عنوان بخش موثري از فرايند تغيير، بايد با اهداف استراتژيك سازمان همراستا باشد. مبتكران توسعه رهبري براي فهم و كمك به اجراي استراتژي كلي شركت نبايد هيچ اقدامي را فرو گذارند. رهبران جديد تنها از طريق همراستا كردن تلاشهاي خود خواهند توانست به طور موثري چالشهاي كسب و كار و محدوديتهاي بازار جهاني را برطرف كنند.

ب)  تمركز روي مسائل اساسي

توسعه رهبري تحول گرا بيشتر بر روي مسائل اصلي از قبيل ارزشها ومسائل استراتژيك ضروري در سرتاسر سازمان متمركز خواهد بود. در حالي كه واحدهاي تجاري بيشتر بر چالشهاي ويژه عمليات خود متمركزند،كانون توسعه رهبري شركت، برروي رهبري توجه خاص دارد و اغلب مهارتهاي مديريت _ بويژه مهارت خاص بازرگاني را توسعه مي‌دهد. مهارتهاي رهبري با مهارتهاي اصلي سرو‌كار دارند، يعني مهارتها و رفتارهايي كه كارمندان را قادر مي سازد حد مشخص وظايف خود را انجام دهند. توسعه رهبري بر اساس اين صفات اصلي پي ريزي مي‌گردد.

ج)  تمركز بر توسعه منابع انساني و تجربه شغلي

در فرايند توسعه رهبري، برتري با تيم‌هايي می باشد كه بر اهميت توسعه منابع انساني و تجربه شغلي تاكيد مي كنند. بهره گیری از رهبران بازرگاني در سمتهاي كليدي توسعه منابع انساني به معني بي‌احترامي به جنبه هاي منحصر به فرد انضباطي و سلسله مراتبي نيست، بلكه بدين معنا می باشد كه حضور رهبران بازرگاني اطمينان و مشاركت بهتر و سودمند برنامه‌ها را تضمين مي كند.

د)  تمركز بر عوامل دروني و بيروني

 مطالعه تاثیرات میانجی¬گری سبک رهبری تحول¬گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان¬های خصوصی منطقه 5 تهران)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه :مطالعه تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه 5 تهران)

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir