دسته‌بندی نشده

بررسی تأثیرگذاری¬های موالی بر تفسیر قرآن کریم – پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیرگذاری¬های موالی بر تفسیر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

 

نیز در مرزداری همراه بودند و چه بسیار که آذوقه و ادوات جنگی مورد نیاز آنها را تامین می کردند و غنائمی را که لشکریان به دست می آوردند از آنان می خریدند و شاید از این راه سودهای کلان به دست می آوردند[1].

2-2-2- دبیری و کار در دیوان

با آن­که اُمویان هیچگونه نظر خوشی با عناصر غیرعربی نداشته اند و پیوسته کوشش کرده اند به خلافت اسلامی رنگ عربی دهند، بازموالی به­ویژه ایرانیان در آن راه یافته و کار دبیری و تصدی دیوان را در دست خود داشته اند. و اگر در نسب دبیران این عهد دقت کنیم بیشتر آنها از نژاد غیرعربی خواهیم پیدا نمود. مانند: عبدالرحمن بن دراج دبیر معاویه، ابو الزعیزعه که در روزگار عبدالملک متصدی دیوان رسائل بود، نعیم بن سلامه که در همین زمان دیوان خاتم را برعهده« شگفتا از ایرانیان که زیرا فرمانروائی می­کردند نیازمند به ما نشدند، اما زیرا نوبت فرمانروایی به ما رسید از ایشان بی نیاز نماندیم و نیز می گفت: آیا تعجب نمی­کنید از ایرانیان که ما در همه چیز حتی در آموختن زبان خود به ایشان محتاج شدیم؟[2]».

برگزاری مراسم نوروز و مهرگان و سده و دیگر اعیاد مربوط به ایرانیان در دربار خلافت عباسیان و اداره امور مملکت به روش دولت ساسانی نتیجه­ی خدمات وزیران ایرانی بود که در دولت عباسیان مصدر کارهای مهم سیاسی و اجتماعی شده بودند[3] که مهمترین آنها ابوسلمه­ی خلال ایرانی، ابومسلم خراسانی، نوبخت منجم، خالد بن برمک، یحیی بن خالد، فضل بن یحیی برمکی، جعفر بن یحیی برمکی، محمد بن یحیی برمکی، فضل بن سهل سرخسی، احمد بن ابی خالد،  ابوالفتح منصور بن داراب شیرازی وزیر قائم بامرالله، ابوالمعالی النحاس اصفهانی وزیر المستظهر بالله، شهاب الدین اسفراینی وزیر الرشید بالله، مؤیدالدین محمد قصی وزیر ناصرلدین الله و الظاهر بالله می باشد.

دیوان عراق هم که تنظیم کننده دخل و خرج مملکت و قوه­ی محرکه­ حکومت به شمار می آمد در دست موالی بود. چنانکه حتی در زمان خلافت عبدالملک مروان هم حجاج که از غلبه موالی و تسلط زبان فارسی بر دیوان، راضی نبود اقدام به نقل دیوان از فارسی به عربی نمود کسی که این کار را برای حجاج انجام داد صالح بن عبدالرحمن ایرانی سجستانی از موالی بنی تمیم بود، اهل سیستان[4].

ابن اسحاق وقتی از فتح مصر و جمع آوری اسیران سخن به میان می­آورد از یک مصری، به نام زیاد بن جزء زبیدی نقل می کند که می­گفته می باشد: مانند کسانی که نزد ما آوردند ابو مریم عبدالله بن عبدالرحمن بود، قاسم بن قزمان- که ابن اسحاق از وی روایت می کند- می­گوید: من هنگامی که او را دیدم بزرگ و[1]. طبري، ابوجعفر محمد بن جرير، تاريخ طبري، ج6، ص 233.

[2]. همان، ص86

[3]. همان، ص88.

[4]. زرين کوب، عبدالحسين، تاريخ مردم ايران( کشمکش با قدرتها)، تهران: مؤسسه نشر امير کبير ،1367،چ اوّل ،ص53؛ به نقل از ابن نديم ص303؛ ادب الکتاب الصولي ص 192؛ فتوح البلدان ص 298.

 مطالعه تأثیرگذاری¬های موالی بر تفسیر قرآن کریم

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir