دسته‌بندی نشده

بررسی تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي بر كاهش اضطراب كودكان – دانلود پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي بر كاهش اضطراب كودكان

تکه ای از متن پایان نامه :

احساس مورد تهديد واقع شدن اين ارتباط يا احتمال قطع اين پيوند درك      مي كند ، مي توان به معني دار بودن اين پويند از نظر هيجاني پي برد ( بالبي ،‌1973 ) ، بالبي هم چنين اين موضوع را مطرح كه رد پاي تفاوت هاي فردي در شخصيت را مي توان در مدل هاي كاري دروني اي كه كودك از در دسترس بودن مراقبين دارد ، يافت . كودكاني كه مدل هاي كاري دروني آنها به طور قاطعانه در دسترس بودن و پاسخگو بودن مراقب را پيش بيني مي كنند احساس ايمني مي نمايند . در حاليكه آنهايي كه اين اطمينان را ندارند احساس اضطراب و گاهي خشم خواهند داشت .

مطالعات آينسورث (1978) بر روي مادران و كودكان در خانه و در آزمايشگاه كه از دهه 1960 آغاز شده بود ، برخورد پيچيده بين مدل هاي كاري دروني كودك راهبردهاي آنان جهت حفظ ارتباط دلبستگي را روشن نمود . آينسورث دريافت كه مدل هاي كاري دروني نوبادگان از در دسترس بودن مادران را مي توان از نحوه اي كه و احساس هاي دلبستگي مي گردد ( مين ،‌1993 ) . پس روشن می باشد كه مدل هاي كاري دروني معناي هيجاني فراواني براي كودك در بر دارند . اگر مدل هاي كاري دروني كودك ، يك والد در دسترس و پاسخگو را پيش بيني كنند ، كودك احساس امنيت خواهد كرد و با اطمينان وارد موقعيت ها خواهد گردید ، زيرا مي داند كه اگر تقاضاي كمك يا حمايت داشته باشد والد پاسخ خواهد داد . در مقابل ، اگر كودك پيش بيني كند كه مراقب او را طرد كرده و يا ناديده خواهد گرفت و يا در دسترس نخواهد بود ، كودك احساس اضطراب ، خشم يا غم خواهد كرد .

كودكان در دوره هاي نوپايي[1] و كودكي اوليه[2] نيز يك مدل كاري دروني از خود تشكيل مي دهند . اين مدل كاري دروني از خود ، برداشت كودكان از توانايي هايشان براي موفقيت در چالش هاي روزمره و كسب حمايت از ديگران را هدايت مي كنند . نظريه و پژوهش حاكي از آن می باشد كه برداشت والد به صورت فرد در دسترس باعث مي گردد كه كودك خود را شايسته حمايت دانسته ( بالبي ،‌1973 ) و در موقعيت هاي چالش برانگيز مطمئن و شايسته اقدام كند ( اسروف[3] ، 1996 ) بدين ترتيب ، يك مدل كاري دروني از والد[1] toddler

[2] Early childhood

[3] Sroufe L,A

 پایان نامه روانشناسی تربیتی: مطالعه تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه روانشناسی تربیتی: مطالعه تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir