دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:میزان نرخ موثر مالیات بر اهرم مالی شرکت¬ها

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

نواقص بازار سرمايه

موديلياني و ميلر يكي از فروض اصلي تئوري خود را كامل بودن بازار سرمايه عنوان نمودند اما در عالم واقع هيچ گاه اين فرض وجود دارد و داراي نقصهايي مي­باشد كه سبب خواهد شد كه اين فرضيه درست نباشد. اين نواقص به شرح ذيل مي­باشد:

ماليات: ماليات بر درآمد شخصي مزاياي مالياتي بدهي را كاهش مي­دهد. ارزش فعلي سپر مالياتي را با وجود ماليات شخصي مي­توان بصورت زير محاسبه نمود:

ارزش فعلي سپر مالياتي

:T نرخ ماليات بر درآمد شركت

: D ارزش بازار بدهي

tps : ماليات بر درآمد شخصي مربوط به عايدات سهام عادي

tpd : ماليات بر درآمد شخصي مربوط به بدهي

اگر tpd = tps باشد در نتيجه ارزش فعلي سپر مالياتي شركت برابر است با:

TD= ارزش فعلي سپر مالياتي

بنابراين هرگاه نرخ ماليات شخصي بدهي و سهام عادي برابر باشد مزيت استفاده از اهرم نسبت به قبل تغييري نخواهد كرد. چنانچه نرخ ماليات عايدات سهام يعني tps صفر فرض شود و همچنين نرخ ماليات بر عايدات بدهي tpd مثبت باشد اگر يك دلار درآمد عملياتي به عنوان هزينه بهره به صاحبان بدهي پرداخت شود، به دليل آنكه هزينه بهره، هزينه قابل قبول مالياتي است، شركت هيچگونه مالياتي بر روي آن پرداخت نمي­كند. بنابراين عايدات صاحبان بدهي پس از ماليات شخصي برابر خواهد بود با:

(1-tpd) 1 = عايدات بعد از ماليات صاحبان بدهي

اگر يك دلار درآمد عملياتي به سهامداران تعلق گيرد شركت مالياتي بر آن درآمد مي­پردازد و سپس باقيمانده عايدات را بين سهامداران تقسيم مي­كند. از آنجائي كه ماليات شخصي را بر عايدات سهامداران صفر فرض كرديم بنابراين درآمد بعد از ماليات مستقيماً به سهامداران تعلق مي­گيرد.

=1(1-tc) عايدات بعد از ماليات صاحبان سهام

اگر شركت فقط درآمد پس از ماليات سرمايه گذاران را ملاك قرار دهد با توجه به ارزش نسبي tpc و tpd از طريق سهام يا بدهي تأمين مالي مي­كند. زيرا درآمد بعد از ماليات براي سهامداران بيشتر است. اگر tpd كمتر از tpc باشد شركت از طريق بدهي نيازهاي مالي خود را تأمين مي­نمايد زيرا درآمد دارندگان بيشتر خواهد بود و در صورت تساوي آن دو، براي شركت تأمين مالي از هر دو راه تفاوتي نمي­كند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

امروزه شرکت­هاي موفق، شرکت­هايي هستند که با شناسايي عوامل موثر بر ساختار مالي مطلوب و بهينه، وجوه مالي مورد نياز خود را از منابع صحيح تامين مالي نموده، به طوري که هزينه سرمايه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلي (کلی) اين پژوهش عبارت است از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

و اهداف فرعي (ویژه) اين پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثير دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

2) شناخت تأثير سودآوري  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

3) شناخت تأثير نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

4) شناخت تأثير سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

5) شناخت تأثير اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

6) شناخت تأثير نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

7) شناخت تأثير تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

8) شناخت تأثير شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir