دسته‌بندی نشده

پايان نامه بررسی اندازه شرکت بر اهرم مالی شرکت¬هاي پذيرفته شده

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تأمين مالي ميان مدت:

منظور از بدهي ميان مدت، بدهي­هايي است که سر­رسيد آن بيش از يک سال و کمتراز پنج سال مي­باشد، هر وامي کمتر از يک سال جزو بدهي هاي جاري در ترازنامه منعکس مي­گردد، و هر بدهي با سر رسيد بيشتر از پنج سال در بدهي­هاي بلند مدت نشان داده مي­شود. البته معمول اين است که کليه بدهي­هاي بيش از يک سال يه عنوان بدهي بلند مدت در ترازنامه درج گردد، و سرفصل خالص براي بدهي­هاي ميان مدت اختصاص نمي­يابد. تأمين­مالي ميان مدت علاوه بر وام­هاي ميان مدت، خريد نسيه ماشين آلات و تاسيسات و اجاره را نيز شامل مي­گردد، بنابراين تأمين­مالي ميان مدت عبارت است از:

الف) وام هاي ميان مدت

ب) خريد نسيه ماشين­آلات و تاسيسات

ج ) تأمين مالي از طريق اجاره

3) تأمين مالي بلند مدت:

تأمين مالي بلندمدت به سه دسته تقسيم مي­شود: سهام عادي، اوراق قرضه و سهام ممتاز

1-3) سهام عادي:

سهام عادي بخشي از سرمايه شرکت سهامي است که مشخص کننده ميزان مشارکت، تعهدات، منافع و حقوق صاحب آن در شرکت مي­باشد. مالکان شرکت سهامي، سهامداران آن ناميده مي­شوند. مسئوليت سهامداران محدود به سهام آنها است و بنابراين شخصاً مسئول بدهي­هاي شرکت نمي­باشند. سهامداران شرکت با رأي خود هيئت مديره را تعيين مي­کنند. هيئت مديره شرکت نيز کارکنان شرکت را انتخاب مي­کنند. معمولاً به دليل اينکه بسياري از سهامداران جزء در مجامع عمومي حاضر نمي­شوند، قبل از تشکيل مجمع عمومي، برخي مديران براي سهامداران وکالاتنامه حق رأي ارسال مي­کنند و از آنها مي­خواهند حق سهم خود را به مديريت بسپارند. به همين دليل، کنترل مؤثر شرکت مي­تواند با کمتر از 50% مالکت سهام عادي نيز تحقق يابد. (مديرت مالي جلد دوم احمد مدرس صفحه 230)

2-3) اوراق قرضه:

راه ديگر تأمين مالي بلند مدت خارج از مؤسسه، صدور اوراق قرضه مي­باشد. سرمايه­گذاران در اوراق قرضه مي­توانند از يک جريان منظم بازده سرمايه گذاري، از اطمينان خاطر نسبتاً بالايي نيز برخوردار شوند. اما، دارندگان اوراق قرضه سهمي در سودهاي استثنايي واحد انتفاعي ندارند و از حق رأي در مجامع نيز محروم مي­باشند. اوراق قرضه از لحاظ سرمايه گذاران جاذبه دارد که مايلند از شانس سود­آوري در مقابل حصول اطمينان از جريان منظم درآمد صرف نظر کنند. (مديرت مالي جلد دوم سازمان حسابرسي صفحه 42)

3-3) سهام ممتاز:

سهام ممتاز سهامي است که نسبت به ساير انواع سهام داراي امتيازاتي باشد. امتيازات مزبور معمولاً شامل مشخص بودن سود سهام، اولويت در دريافت سود سهام، اولويت در دريافت مبلغ اسمي در زمان انحلال و در برخي مواقع داشتن حق رأي بيشتر[1] است. سهام ممتاز معمولاً زماني منتشر مي­شود که هزينه سهام عادي بالا باشد. بهترين زمان انتشار سهام ممتاز وقتي است که درجه اهرم مالي خيلي بالا بوده، يا انتشار سهام عادي از نظر کنترل شرکت، براي مالکان مشکل ساز باشد. در تأمين سرمايه، سهام ممتاز بسيار گرانتر از اوراق قرضه است زيرا سود سهام ممتاز، از نظر مالياتي کاهنده نمي­ياشد. (مديريت مالي جلد دوم احمد مدرس صفحه 226)

[1] ) در برخي از کشور ها ، سهام ممتاز فاقد حق رأي است .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

امروزه شرکت­هاي موفق، شرکت­هايي هستند که با شناسايي عوامل موثر بر ساختار مالي مطلوب و بهينه، وجوه مالي مورد نياز خود را از منابع صحيح تامين مالي نموده، به طوري که هزينه سرمايه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلي (کلی) اين پژوهش عبارت است از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

و اهداف فرعي (ویژه) اين پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثير دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

2) شناخت تأثير سودآوري  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

3) شناخت تأثير نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

4) شناخت تأثير سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

5) شناخت تأثير اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

6) شناخت تأثير نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

7) شناخت تأثير تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

8) شناخت تأثير شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir