دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مديريت:سنجش دستيابي به چگونگي رابطه تمركز و كاهش فساد اداري

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

)  ساختار بوروكراسي ماشيني:

ويژگي ها:

 • وظايف عملكردي است.
 • قوانين و مقررات بسيار رسمي هستند.
 • وظايف سازماني در بخشهاي وظيفه‌اي گروهبندي شده‌اند و اختيار متمركز است.
 • تصميم‌گيري از سلسله مراتب رسمي تبعيت مي‌كنند.
 • ارتباطات رسمي در همه رده‌ها فائق است.
 • بوروكراسي ماشيني بيش از ساير انواع سازماني بر تقسيم كار و گوناگوني واحدها در همه اشكال آن، يعني عمودي، افقي، صف و ستاد، وظيفه‌اي،‌سلسله مراتبي و موقعيتي تاكيد دارد.

نقاط قوت و ضعف ساختار بوروكراسي ماشيني:

نقاط قوت:

 • در انجام فعاليتهاي استاندارد توانايي دارد. درنتيجه اگر مديران مياني و رده‌پائين نيز توانايي محدودي داشته باشند باز هم اين ساختار قابل اجراست، زيرا فراگير بودن قوانين و مقررات و عمليات استاندارد با رسميت بالا موجب تمركز قدرت شده و آزادي عمل مديران را كاهش مي‌دهد. لذا نياز كمي به استفاده از تصميم‌گيرندگان باتجربه و نوآور در رده‌هاي پائين احساس مي‌شود.
 • وجود متخصصان مشابه در كنار هم باعث صرفه‌جويي ناشي از مقياس مي‌شود و دوباره‌كاري به‌حداقل مي‌رسد
 • به‌دليل همگروهي با هم‌حرفه‌ايها رضايت كاركنان بالا مي‌رود.

نقاط ضعف:

 • توجه زياد به تخصص‌گرايي، تفكر بخشي و تعارض بين واحدهاي فرعي سازمان وجود دارد
 • اهداف واحد وظيفه‌اي اهداف كل سازمان را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد
 • توجه بيش از حد به قوانين و مقررات امكان تغيير و اصلاح را كاهش مي‌دهدو در مواجهه با تغييرات بسيار ضعيف عمل مي‌كند
 • تمركز ساختار و اصرار بر حفظ سلسله مراتب باعث مي‌شود تا مديران در دوران دگرگونيها با اطلاعات مجرد،‌ناكافي و سطحي روبرو شوند.

 

چه موقع ساختار بوروكراتيك ماشيني را به‌كار مي‌بريم؟

 •    ساختار بوروكراسي ماشيني زماني كارآمد است كه اندازه سازمان بزرگ بوده ، محيط ساده و باثبات باشد و تكنولوژي مورد استفاده كارهايي تكراري را دربرداشته باشد، قابليت استاندارد شدن داشته باشد.  شركتهاي داراي توليد انبوه نظير شركتهاي اتومبيل‌سازي و فولاد و سازمانهاي خدماتي نظير شركتهاي پست، بيمه، تلفن و هواپيمايي از جمله سازمانهاي با ساختار بوروكراتيك هستند. (منوريان ص65)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلي عبارت است از:

 • دستيابي به ساختار سازماني مناسب براي كاهش فساد اداري

اهداف فرعي عبارتند از:

 • دستيابي به چگونگي رابطه رسميت و كاهش فساد اداري
 • دستيابي به چگونگي رابطه پيچيدگي و كاهش فساد اداري
 • دستيابي به چگونگي رابطه تمركز و كاهش فساد اداري
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir