دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد :سنجش نرخ موثر مالیات بر اهرم مالی شرکت¬ها

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

نظريه موديلياني و ميلر با در نظرگرفتن ماليات

قضيه نامربوط بودن اهرم موديلياني و ميلر، اگر فرضيات بازار کامل در­برگيرنده تجزيه و تحليل و استدلالشان باشد معتبر خواهد بود. اما با تشخيص وجود نواقص بازار سرمايه در دنياي واقعي، ساختار سرمايه هر شرکت ممکن است ارزش آن شرکت را تحت تأثير قرار دهد.

زماني که ماليات بر سود شرکت اعمال گردد، تأمين مالي از طريق بدهي سودمند­تر است و شرکت­هايي که از اهرم استفاده مي­کنند، ارزش بيشتري دارند. چرا که هزينه بهره بدهي يک هزينه قابل قبول مالياتي و کاهش دهنده درآمد مشمول ماليات محسوب مي­شود. در نتيجه با ثابت بودن درآمد خالص عملياتي، سود عملياتي بيشتري را به سمت سرمايه گذاران انتقال مي­دهد.

براي نشان دادن اين مطلب دو شرکت را در نظر مي­گيريم که از کليه جنبه­ها به جزء ساختار سرمايه يکسان باشند دراين حالت جريان­هاي نقدي علمياتي در دسترس سرمايه گذاران شرکت بدون اهرم ( ) به شرح زير محاسبه مي­شود:

معادله (11-2 )                                                     (t – 1) EBIT =

در حاليکه جريان­هاي نقدي در دسترس سرمايه گذاران در شرکت L عبارت است از:

D D)(1-t) + – EBIT)=

D +(t – 1) EBIT =

عبارت (t – 1) EBIT سود شرکت u رانشان مي­دهد، در­حاليکه بخش دوم، D صرفه جويي مالياتي ناشي از ماليات کاهشي بودن بهره پرداختي رانشان مي­دهد.

ارزش شرکت غير اهرمي () از طريق تنزيل سود­خالص ساليانه پس از کسر ماليات شرکت (t – 1) EBIT = ، به نرخ هزينه سرمايه آن تعيين مي­شود.

معادله (12-2)                                                           =

از­طرف ديگر، ارزش شرکت با اهرم از طريق تنزيل هر دو بخش سود پس از کسر ماليات محاسبه مي­شود موديلياني و ميلر مي­گويند چون جريان سود معمول در شرکت L دقيقاً همان ريسکي را دارد که عايدات شرکت u پس نرخ تنزيل در هر دو شرکت () يکسان مي­باشد. اما صرفه جويي مالياتي درصورتي که بهره بدهي­ها پرداخت شود، وجود دارد پس صرفه جويي مالياتي همان قدر ريسک دارد که بدهي شرکت. بنابراين مي­بايد به نرخ تنزيل شود. ارزش شرکت L عبارت است از:

معادله (13-2)                  + =

يا

معادله (14-2)                                                           tD+ =

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

امروزه شرکت­هاي موفق، شرکت­هايي هستند که با شناسايي عوامل موثر بر ساختار مالي مطلوب و بهينه، وجوه مالي مورد نياز خود را از منابع صحيح تامين مالي نموده، به طوري که هزينه سرمايه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلي (کلی) اين پژوهش عبارت است از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

و اهداف فرعي (ویژه) اين پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثير دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

2) شناخت تأثير سودآوري  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

3) شناخت تأثير نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

4) شناخت تأثير سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

5) شناخت تأثير اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

6) شناخت تأثير نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

7) شناخت تأثير تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

8) شناخت تأثير شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir