دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

آنچه که تاکنون به عنوان مراجع فارسی و لاتين با آن آشنا شده ام عبارت است از:

 

4-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

سالهاي سال است مسئله فساد مشكل اساسي در سازمانهاي جمهوري اسلامي ايران بوده است . ما براي داشتن سازمانهاي پويا نياز داريم كه سازمانهاي سالمي داشته باشيم . در يك سازمان سالم مدير رفتاري كاملا دوستانه و حمايتگر دارد و كارمندان هم تمايل بيشتري براي ماندن و كاركردن در سازمان دارند و بطور مؤثرتر كارها را انجام مي دهند. منظور از سازمان سالم سازماني است كه در آن فساد[1] وجود نداشته باشد يا به حد اقل برسد. فساد اداري مانع سرمايه­گذاري مي شود و مسير رشد و توسعه اقتصاد را با موانع بسيار مواجه مي سازد و از طريق هدايت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انساني به سمت فعاليتهاي نادرست براي دست يابي به درآمدهاي         سهل الوصول زمينه ركود در تمام ابعاد را فراهم مي سازد. از طرف ديگر هركجا فساد ريشه بدواند روز به روز بيشتر شده ، مقابله با آن بسيار دشوار مس شود و ريشه هاي آن هرروز عميق‌تر در بطن جامعه نفوذ مي كند. بنابراين مقابله با فساد در عرصه اداري ضرورتي جدي و انكار ناپذير است.

5-1- اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلي عبارت است از:

  • دستيابي به ساختار سازماني مناسب براي كاهش فساد اداري

اهداف فرعي عبارتند از:

  • دستيابي به چگونگي رابطه رسميت و كاهش فساد اداري
  • دستيابي به چگونگي رابطه پيچيدگي و كاهش فساد اداري
  • دستيابي به چگونگي رابطه تمركز و كاهش فساد اداري

[1] – corruption

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلي عبارت است از:

  • دستيابي به ساختار سازماني مناسب براي كاهش فساد اداري

اهداف فرعي عبارتند از:

  • دستيابي به چگونگي رابطه رسميت و كاهش فساد اداري
  • دستيابي به چگونگي رابطه پيچيدگي و كاهش فساد اداري
  • دستيابي به چگونگي رابطه تمركز و كاهش فساد اداري
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir