دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه مديريت:اندازه شرکت بر اهرم مالی شرکت¬هاي پذيرفته شده

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تأمين مالي و ساختار سرمايه:

مديران براي تأمين مالي ابتدا از طريق وجوه عملياتي سازمان اقدام مي­كنند. آنگاه به بازارهاي خارجي روي مي­آورند و در اين مسير بدهي را بر ارزش ويژه ترجيح مي­دهند. براساس اين منطق، عموم مديران مالي ابتدا به ارزيابي ظرفيت استقراض خود اقدام كرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفيت به دست آمده بدهي ايجاد مي­كنند. عمده ترين خطر افزايش بدهي، عدم توانايي پرداخت اصل و فرع در سررسيد مقرر است. لذا اينگونه پرداخت­هاي ثابت بدون توجه به توانايي سودآوري واحد اقتصادي بايد تسويه شود. هرگونه عدم پرداخت منجر به ورشكستگي يا اقدامات حقوقي عليه واحد اقتصادي مي­شود. علاوه بر اين، حفظ انسجام مالي و موقعيت رقابتي واحد اقتصادي نيز از اهميت زيادي برخوردار است. واحد اقتصادي بايد به گونه­اي عمل كند كه وجوه كافي براي سرمايه گذاري­هاي راهبردي، پرداخت سود سهام، هزينه­هاي پژوهش و توسعه و نظاير آن در دسترس باشد. عدم توانايي در فراهم آوردن اين وجوه سلامت مالي واحد اقتصادي را تهديد خواهد كرد.

در تعيين ظرفيت استقراض، مدير مالي بايد توازن بين جريان­هاي نقدي داخلي و جريان­هاي خارجي لازم را همواره مدنظر داشته باشد. براي اين منظور بايد آن مقدار جريان­هاي نقدي كه مي­تواند در پرداخت تعهدات مالي مورد استفاده قرار گيرد، شناسايي شود.

تصميمات مربوط به ساختار سرمايه واحد اقتصادي داراي دو جنبه ميزان سرمايه مورد نياز و تركيب تأمين سرمايه است و فرايندي را كه منجر به تصميم­گيري نهايي مي­گردد روش تعيين ساختار سرمايه مي­نامند. مطالب در مورد تعيين ساختار سرمايه حول محور روش­هايي مي­چرخد كه واحد اقتصادي به وسيله آن ميزان ریسکو بازده هر يك از ساختارهاي مختلف سرمايه را تعيين مي­كند.

هدف از تعيين ساختار سرمايه، مشخص كردن تركيب منابع مالي به منظور به حداكثر رساندن ثروت سهامداران است اگر چه چارچوب نظري ارائه شده در مباحث مديريت مالي مأخذ خوبي براي اين كار است، اما ترديدي نيست كه در عمل ما را با مشكلات و مسائل زيادي مواجه خواهد كرد، زيرا ثروت سهامداران تحت تأثير عوامل متعددي قرار مي­گيرد كه ساختار سرمايه يكي از آنها است.

ساختار سرمايه يك واحد اقتصادي، رابطه نزديكي با هزينه سرمايه دارد. ساختار سرمايه، تركيب منابع نقدي بلند مدت مورد استفاده واحد اقتصادي است و تغيير در آن موجب تغيير هزينه سرمايه واحد اقتصادي مي شود. هدف اصلي از تصميم­های ساختار سرمايه، ايجاد تركيبي مناسب از منابع نقدي بلند مدت، به منظور حداقل سازي هزينه سرمايه واحد اقتصادي و از آن طريق، حداكثر كردن ارزش بازار واحد اقتصادي مي­باشد. اين تركيب را ساختار سرمايه بهينه مي­نامند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

امروزه شرکت­هاي موفق، شرکت­هايي هستند که با شناسايي عوامل موثر بر ساختار مالي مطلوب و بهينه، وجوه مالي مورد نياز خود را از منابع صحيح تامين مالي نموده، به طوري که هزينه سرمايه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلي (کلی) اين پژوهش عبارت است از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

و اهداف فرعي (ویژه) اين پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثير دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

2) شناخت تأثير سودآوري  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

3) شناخت تأثير نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

4) شناخت تأثير سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

5) شناخت تأثير اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

6) شناخت تأثير نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

7) شناخت تأثير تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

8) شناخت تأثير شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir