تاثیر نرخ موثر مالیات بر اهرم مالی شرکت¬ها-دانلود پايان نامه مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

نظريه موديلياني و ميلر:

تئوري مدرن ساختار سرمايه در سال 1958 با مقاله مشهور پروفسور فرانکو موديلياني[1] و مرتون ميلر[2] که بعد­ها به MM معروف گشتند آغاز گرديد. موديلياني وميلر ثابت کردند که تحت مجموعه محدود کننده­اي از مفروضات، به علت قابل جبران بوده هزينه مربوط به بدهي، ارزش شرکت به طور دائمي با استفاده بيشتر، افزايش مي­يابد و در نتيجه اگر کل تأمين مالي از طريق بدهي انجام گيرد ارزش شرکت به حد اکثر مي­رسد. از آن زمان به بعد اقتصاد­دانان بسياري تئوري ارائه شده از سوي آنان را به طوري تجربي آزموده­اند و تئوري­هاي جديد نيز مطرح کرده­اند. برخي از اين تئوري­ها حدس زده­اند که ساختار بهينه سرمايه شرکت­ها به ويژگي­ها و عوامل متفاوتي وابسته هستند. اين ويژگي­ها شامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سود­آوري، نوسان پذيري سود، ساختار دارايي­هاي شرکت، معافيت مالياتي غير از بدهي، فرصت­هاي رشد، هزينه­هاي پژوهش و توسعه، هزينه­هاي تبليغات و هزينه­هاي ورشکستگي مي­باشند. برخي ديگر از تئوري­هاي مطرح شده نيز ساختار سرمايه انتخاب شده شرکت را وابسته به ويژگي­هاي تعيين کننده هزينه­ها و منافع مختلف تأمين مالي از طريق بدهي و سهام مي­دادند.

مفروضات مدل موديلياني و ميلر

موديلياني وميلربراي ارائه مدل خود مفروضات زيرا را مطرح کردند:

1)بازار­هاي سرمايه کامل هستند اين فرض بدين معني است که:

الف) هيچگونه هزينه معاملاتي وجود ندارد و مبادلات بدون هزينه انجام مي­شود.

ب) اطلاعات آزادانه و بدون هيچگونه هزينه­اي در اختيار همه سرمايه گذاران قرار دارد.

ج) اوراق بهادار به طور نامحدود قابل تجزيه هسند.

ه) سرمايه­گذاران منطقي هستند و عقلايي رفتار مي­کنند. به اين مفهوم که به خوبي اطلاعات را بدست آورده و ترکيبي از ريسک و بازده که براي آنها بهترين است انتخاب مي­کنند.

2) سرمايه­گذاران انتظارات همگني در مورد عايدات مورد انتظار و ريسک اين عايدات دارند و درباره توزيع احتمالات سود عملياتي آينده قضاوت يکساني دارد.

3) هيچ نوع ماليات بر شرکت و در آمد اشخاص وجود ندارد. (اين فرض بعدها توسط موديلياني و ميلرحذف شد)

4) ريسک تجاري شرکت با انحراف معيار سود قبل از بهره و ماليات اندازه­گيري مي­شود و شرکت­هايي که داراي سطح ريسک تجاري يکساني هستند در يک گروه طبقه بندي مي­شوند.

5) اشخاص حقيقي مي­توانند با همان نرخ بهره شرکت­ها قرض بگيرند.

6) کل بدهي شرکت بدون توجه به ميزان بدهي مورد استفاده، بدون ريسک مي­باشد.

7) سود قبل از بهره و ماليات تحت تأثير استفاده از بدهي قرار ندارد و به عبارتي همه جريانات نقدي دائمي هستند و شرکت داراي نرخ رشد صفر است.

بر­اساس مفروضات فوق، موديلياني و ميلر دو فرضيه را اثبات کردند. اين فرضيه هاي به شرح زير مطرح شدند:

فرضيه 1 : ارزش شرکت از طريق تنزيل يا تبديل به سرمايه کردن سود خالص عملياتي (NOI=EBIT) به نرخ متناسب با سطح ريسک شرکت تعيين مي­شود. به عبارتي کل ارزش بازار شرکت سود خالص عملياتي مورد انتظار آن شرکت تقيسم بر نرخ تنزيل متناسب سطح ريسک شرکت و اين ارزش مستقل از درجه اهرم آن شرکت است.

معادله (3-2)

= نرخ تنزيل قابل اعمال به طبقه ريسک شرکت

فرضيه 2 : هزينه حقوق صاحبان سهام برابراست با متوسط هزينه سرمايه ثابت به علاوه صرف ريسک که به درجه اهرم مالي شرکت بستگي دارد.

معادله (4-2)                       صرف ريسک +=

()(-)+=

فرض دوم بيان مي­کند که هر چه حجم بدهي شرکت افزايش يابد، هزينه حقوق صاحبان سهام نيز افزايش مي­يابد.

بر­اساس دو فرضيه فوق، حجم بدهي بيشتر در ساختار سرمايه، ارزش شرکت را افزايش نمي­دهد. چرا که مزاياي بدهي ارزان­تر دقيقاً با افزايش هزينه حقوق صاحبان سهام از بين مي­رود بنابراين فرضيه اساسي موديلياني و ميلر آن است که در دنياي بدون ماليات، ارزش شرکت و هزينه سرمايه­اي آن به هيچ وجه متأثر از ساختار سرمايه نيست و ارزش شرکت تحت ساختار­هاي سرمايه متفاوت و يکسان است يعني براي شرکت يک ساختار سرمايه بهتر يا بدتر وجود ندارد. (مدیریت مالی2 – وستون، بريگام و يوستون (1916)، ترجمه تبريزي و حنيفي 1382)

 Franco Modigliani(1

2) Merton Miller

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

امروزه شرکت­هاي موفق، شرکت­هايي هستند که با شناسايي عوامل موثر بر ساختار مالي مطلوب و بهينه، وجوه مالي مورد نياز خود را از منابع صحيح تامين مالي نموده، به طوري که هزينه سرمايه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلي (کلی) اين پژوهش عبارت است از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

و اهداف فرعي (ویژه) اين پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثير دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

2) شناخت تأثير سودآوري  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

3) شناخت تأثير نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

4) شناخت تأثير سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

5) شناخت تأثير اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

6) شناخت تأثير نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

7) شناخت تأثير تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

8) شناخت تأثير شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

Author: