دسته‌بندی نشده

بررسی دستيابي به چگونگي رابطه پيچيدگي و كاهش فساد اداري-پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار مكانيكي و ساختار ارگانيك

 

در بخش پيشين چند نوع طرح سازماني آورده شد. اگر اين ساختارها را به‌صورت طيفي درنظر بگيريم (ديوانسالاري با رسميت بسيار زياد در يك طرف و سازمانهاي ادهوكراسي و بدون مرز با حداقل رسميت در طرف ديگر طيف قرار داشته باشند و ديگر طرحها بين اين دو انتها قرار مي‌گيرند) رابينز دو نوع ساختار مكانيكي (مطابق با سازمان ديوانسالار با رسميت بالا) و ارگانيك (مطابق با ساختارهاي بدون مرز با رسميت پائين) را ارائه كرده است. ( رابينز- 884)

 • ساختار مكانيكي[1]

در سازمان با چنين ساختاري كارها بسيار رسمي است. متمركز است. شبكه اطلاعاتي محدود و كارها برحسب دواير تقسيم شده اند. كاركنان رده پائين نمي‌توانند در فرآيند تصميم‌گيري مشاركت نمايند و حيطه كنترل بسيار محدود است. تقسيم كار بالاست و زنجيره فرماندهي بسيار روشن است.

 • ساختار ارگانيك[2]

سازمان با چنين ساختاري داراي سطح افقي گسترده است و از تيم‌هايي تشكيل شده است كه اعضاي آنها داراي تخصص‌ها و در سطوح مختلف سازماني قرار گرفته‌اند. رسميت در سطح بسيار پائيني است و از شبكه بسيار گسترده اطلاعاتي برخوردارند. شبكه ارتباطي مسير بالا به پائين، پائين به بالا و افقي مي‌پيمايد و افراد مي‌توانند در فرايند تصميم گيري مشاركتي فعال داشته باشند. (رابينز، 1386: 911)

 

 

 

 

 

عوامل مؤثر بر ساختار سازمان

چه عواملي بر تعيين ساختار سازماني اثر مي‌گذارند؟

 • استراتژي
 • اندازه سازمان
 • تكنولوژي
 • نامطمئن بودن محيط

 

 • استراتژي:

از آنجائيكه استراتژي كلي سازمان تعيين كننده هدفهاست، ‌معقول اين است كه بين استراتژي و ساختار رابطه‌اي نزديك وجود داشته باشد. يعني ساختار با توجه به استراتژي به‌وجود مي‌آيد. اگر مديريت بخواهد در استراتژي سازمان تغيير عمده‌اي بدهد بايد ساختار را اصلاح كند تا تغيير انجام شده مورد تائيد قرار گيرد. بيشتر سازمانها در استراتژي خود به سه بعد ( نوآوري، كاهش هزينه ها و تقليد) توجه مي‌كنند و ساختار خود را به‌گونه اي طرح‌ريزي مي‌كنند كه براي هريك از اين ابعاد مناسب باشد. (رابينز، 1388: 313)

سازمانهاي نوآور، از نظر انعطاف پذيري بايد داراي ساختارهاي ارگانيك باشند درحالي‌كه به‌هنگام كاهش هزينه‌ها،‌سازمان‌ها بايد داراي ساختار مكانيكي باشند تا بتوانند با راندمان بالا كار كنند. شركتهايي كه از استراتژي تقليد استفاده مي‌كنند بايد داراي تركيبي از اين دو ساختار باشند. براي اعمال كنترل و كاهش هزينه‌هاي فعاليتهاي كنوني بايد از ساختار مكانيكي استفاده كنند و براي عرضه محصولات جديد بايد واحدهاي آنها داراي ساختار ارگانيك باشند. ( رابينز- پارسائيان،‌اعربي-314 )

[1] mechanistic model

[2] organic model

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلي عبارت است از:

 • دستيابي به ساختار سازماني مناسب براي كاهش فساد اداري

اهداف فرعي عبارتند از:

 • دستيابي به چگونگي رابطه رسميت و كاهش فساد اداري
 • دستيابي به چگونگي رابطه پيچيدگي و كاهش فساد اداري
 • دستيابي به چگونگي رابطه تمركز و كاهش فساد اداري

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

طراحي ساختار سازماني مناسب در جهت كاهش فساد اداري در سازمانهاي اداری

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir