دسته‌بندی نشده

کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد-دانلود پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

قسمتی از متن پایان نامه :

 • وقوع جنگ تحميلي و ركود صنعت توريسم در كشور:

پس از پيروزي ا نقلاب اسلامي با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران در سال 1359 و قرار گرفتن دهها شهر و هزاران روستا در غرب كشور(عمدتاً در استان هاي خوزستان، ايلام، لرستان، كرمانشاه، آذربايجان غربي و غيره)، در زمرة مناطق جنگي از يك سو و بمباران بسياري ديگر از شهرها و استانهاي كشور توسط هواپيماها و موشك هاي دوربرد عراقي ها از سوي ديگر، امنيت توريست به شدت در كشور كاهش یافت. چنانكه اين امر باعث شد كه تعداد توريست هاي خارجي از بيش از 678 هزار نفر در سال 1356 به حدود 147 هزار نفر در سال 1358كاهش يابد.

يكي ديگر از دلایل کاهش رونق توريسم در ايران در اين دوره، از بين رفتن بسياري از تجهيزات و خدمات و زير ساخت هاي مورد استفاده در صنعت توريسم، و يا واگذار نمودن بسياري از آنها به ديگر نهادها و سازمان هاي غير مرتبط  با صنعت توريسم در كشور بود. چنان كه طبق مصوبه شوراي انقلاب در سال 1358 چهار شركت فعال در امر توريسم كه قبل از انقلاب شكل گرفته بود (شركت سهامي گشت هاي ايران، شركت سهامي مركزخانه هاي ايران، شركت سهامي سازمان مراكز جهانگردي براي ورزشهاي زمستاني، شركت سهامي تأسيسات جهانگردي) در يكديگر ادغام گرديد و تحت عنوان “سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردی”  شروع به فعاليت نمود. همچنين در سال 1358 با تصويب شوراي انقلاب ادارة 144 واحد پذيرايي موجود در كشور و 12 هتل وابسته به بنياد علوي به سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي سپرده شد؛ ولي در سال 1361 ادارة هتل هاي ياد شده از اين سازمان سلب و به بنياد  مستضعفان برگشت داده شد, همچنين در سال 1359 از مجموع واحدهاي  پذيرايي واگذار شده به سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي 120 واحد آن كه  در جريان انقلاب سو خته يا ويران شده بود، تعطيل بود. در طول جنگ عراق علیه ايران تا پايان جنگ در سال 1367 اين محدوديت ها در صنعت توريسم ايران كماكان مشهود بود.

 • برنامه هاي توسعه كشور و رونق مجدد كاركردهاي توريستي در ايران:

الف – برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كاركردهاي توريستي آن (1372- 1368)

اولين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور عمدتاً با نگرش بازسازي خرابي هاي جنگ در سال 1368 تدوين شد. در عين حال در اين برنامه براي اولين بار پس از انقلاب اسلامي، بصورت مستقل براي صنعت توريسم سياستگذاري و برنامه هاي ويژه اي مدون گردید. استراتژي هاي بخش صنعت توريسم در اين برنامه عبارت بودند از :

 • اولويت دادن به اصل خود كفايي در صنعت جهانگردي از طريق تشويق، ترغيب و ايجاد تسهيلات لازم براي بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در اين زمينه.
 • گسترش مبادلات و همكاري هاي بين المللي و تقويت همبستگي ميان مسلمانان جهان به منظور زمينه سازي جهت صدور انقلاب و توسعه تفاهمات بين المللي و انتقال نكات مثبت و سازنده ساير فرهنگ ها به داخل كشور.
 • استفاده از هنرهاي سنتي و مصنوعات داخلي در ساخت تأسيسات و واحدهاي اقامتي به منظور جلوگيري از ورود مظاهر فرهنگ غير ايراني.

در پايان برنامه اول توسعه 1372 تقريباً تمامي اهداف برنامه در بخش گردشگري متحقق گرديد، و اين نسبت در برخي موارد بيش از برنامه بود. ليكن مواردي نيز كمتر از اهداف برنامه اتفاق افتاد.

ب – برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كاركردهاي توريستي آن (1377-1373)

در برنامه دوم توسعه كشور نيز همچون برنامه اول خط مشي هاي اساسي، استراتژي ها و اهداف كمي و كيفي صنعت توريسم مد نظر قرار گرفت و چشم انداز توسعه آن ترسيم گرديد؛ بطوري كه برخی از مهمترين اهداف كمي تحول آفرين بخش توريسم در اين برنامه عبارت بودند از:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی(اصلی)

بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران, در شهرک توریستی ماسوله

1-4-2 سایر اهداف

 • بررسی تأثیر آگاهی از مقصد بر تصویر و کیفیت درک شده ی مقصد
 • بررسی تأثیر تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد
 • بررسی تأثیر تصویر مقصد بر رضایت گردشگران
 • بررسی تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر رضایت گردشگران
 • بررسی تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری به مقصد
 • بررسی تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir