دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:به کار گیری روش های مدیریت استراتژيک منابع انسانی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل مدیریت تعهد بالا

این مدل، شکلی از مدیریت که بر ایجاد تعهد تاکید می کند. بنابراین خود کارکنان رفتار خود را تعدیل می کنند و کسی رفتار آنها را کنترل نمی کند و از طریق تهدید و فشار تغییر نمی دهد، ضمن اینکه روابط داخل سازمان بر سطح بالایی از اعتماد استوار است.

روشهایی دستیابی به تعهد بالا عبارتند از:

 • توسعه و افزایش نردبانهای مسیر شغلی و تاکید بر آموزش و تعهد
 • سطح بالایی از انعطاف پذیری کاری و عملیاتی و کنار گذاشتن شرحهای شغلی بالقوه خشک
 • کاهش سلسله مراتب سازمانی و پایان تبعیض ها
 • تکیه و اعتماد بسیار به ساختار گروهی برای نشر اطلاعات (گزارش گروهی)، طراحی ساختار کاری (کار گروهی) و حل مشکل (چرخه های کیفیت)
 • طراحی مشاغلی که موجب رضایت سازمان و کارکنان شود
 • سیاست عدم اجبار کارکنان به باز خرید شدن و تضمین های دائمی شغلی، به همراه استفاده از کارگران موقتی برای کاهش نوسانات در تقاضای نیروی کار
 • پرداخت بر اساس شایستگی و تقسیم و تسهیم سود
 • مشارکت بالای کارکنان در مدیریت کیفیت (اعرابی، 1385).

 

2-1-25-2) مدل مدیریت عملکرد بالا

هدف مدیریت عملکرد بالا، تاثیر گذاری بر عملکرد شرکت است از طریق افزایش بهره وری، افزایش کیفیت کار و خدمات ارائه شده، افزایش کیفی سطح خدمات مشتری، افزایش سود، رشد بیشتر و ارزش بیشتری برای سهام داران خلق کردن و کمک به کارکنان. بهترین تعریف سیستم کار با عملکرد بالا را وزارت کار آمریکا (1993) ارائه کرد. مشخصات این سیستم به شرح زیر است:

 • سیستمهای دقیق و گسترده جذب نیرو، انتخاب و آموزش
 • سیستمهای دقیق رسمی تسهیم اطلاعات با افرادی که در سازمان کار می کنند.
 • طراحی دقیق شغل
 • فرآیندهای مشارکت گسترده
 • بررسی دیدگاهها
 • ارزیابی عملکردها
 • رویه های کاری مناسب
 • طرحهای پرداخت و پیشبردی که عملکرد خوب کارکنان را کشف کند و به آنها پاداشهای مالی بدهد (اعرابي، ‌1385).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضربه شرح زیر است:

 1. سنجش میزان به کار گیری روش های مدیریت استراتژيک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
 2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
 3. بررسی ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir