دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مديريت:سنجش رابطه بين قابلیت اعتماد و عملكرد مالي شركتها

 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر

واژه TQM از سه کلمه Total(فراگیر)، Quality (کیفیت) و Management (مدیریت) تشکیل شده است. بررسی و تحلیل این سه جزء به درک و فهم عمیق تر آن کمک می کند. کلمه Total به این معناست که TQM همه افراد و همه امور سازمان را در بر می گیرد. واژه Quality یعنی ارائه آنچه مورد نیاز و انتظار مشتریان است و واژه Management یعنی کیفیت در سازمان مدیریت می شود، نه این که تنها به وسیله بازرسی و کنترل، نگهدار ی و حفظ گردد(آقایی، 1379، ص1). تعاریف مختلفی از مدیریت کیفیت ارائه شده که در زیر به برخی از آنها اشاره می گردد:

لاگروسن[1]2001: مدیریت کیفیت سیستمی برای بهبود عملکرد سازمان ها و رضایت مشتریان است (svensson,2005,p527 ).

فردریکسون[2]:  TQMیک سیستم مدیریتی شامل ارزش ها، روش ها و ابزارهایی با هدف افزایش رضایت مشتریان داخلی و خارجی با منابع کم می باشد .(Fredriksson,2004,p7)

رز[3]: TQM سیستمی است که کیفیت تمام کارکردهای سازمان را مورد توجه قرار می دهد و سیستمی است که، وظایف مرتبط به هم را در تمام سطوح ادغام می کند. یک رویکرد سیستمی است که تمام تعاملات بین عناصر مختلف سازمان را در نظر می گیرد(Ross,1999,pp2-3).

ویچر[4] 1990: اصطلاح مدیریت کیفیت فراگیر را به سه قسمت تقسیم می کند که به موجب آن «جامع» به هر فرد درگیر در این فرآیند شامل مشتریان و تامین کنندگان،«کیفیت» به نیازهای مشخص مشتر ی و «مدیریت» به مدیران ارشد متعهد اشاره دارد. در واقع TQM یک فرآیند مشتری محور است که به دنبال بهبود مستمر و برآوردن نیازهای مشتری می باشد(sahney,2004,p146).

مک گریگور[5]: مديريت كيفيت فراگير، مفاهيمي كه توسعه مستمر در يك سازمان را ترويج مي دهد، فراهم مي كند. فلسفه TQM بر دورنماي راهبردي، منسجم، دائمي و وسيع  سازماني كه هركس و هر چيزي را در بردارد تأكيد می کند(McGregor,2004,p8).

 

 

[1] Lagrossen

[2] – Fredriksson

[3] – Ross

[4] witcher

[5] – McGregor

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق بررسي رابطه هریک از اصول مديريت كيفيت فراگير گاروین بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک میزان تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

  • سنجش رابطه بين عملکرد محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين ویژگی محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين قابلیت اعتماد و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين قابلیت انطباق و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين دوام محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين قابلیت سرویس دهی و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين زیبا شناسی محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين درک کیفیت و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):
بررسي رابطه بین ابعاد هشت گانه مديريت كيفيت فراگير گاروین و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir