دسته‌بندی نشده

رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی-دانلود پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

  رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول كليات تحقيق 2

1-1- مقدمه 3

1-2- بيان مسئله 3

1- 3- اهميت و ضرورت موضوع 7

1-4- اهداف تحقيق 11

1-5- سوالات تحقيق 11

1-6-فرضیه های تحقیق 12

1-7- چارچوب نظری تحقیق 13

1- 8 – قلمرو تحقيق 19

فصل دوم مبانی نظری تحقيق 20

2-1- مقدمه 21

2-2- کیفیت خدمات به مشتریان (شهروندان) 21

2-3- تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری 36

2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده 42

فصل  سوم روش اجرای تحقیق 51

3-1- روش اجرای تحقیق 52

3-2 – جامعه آماری و نمونه های تحقیق 52

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری 54

3-4- روش و ابزار گردآوري داده های تحقیق 55

3-5-روایی و پايايي ابزار تحقیق 56

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 57

فصل  چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 59

4-1- مقدمه 59

4-2- توصيف متغیرهای تحقیق 60

4-3-آمار استنباطی 79

فصل  پنجم نتیجه گیری،پیشنهادات 85

5- 1- مقدمه 86

5-2- نتایج یافته های تحقیق 86

5-3- ارائه پیشنهادات 93

5-4- محدودیت های تحقیق 95

5-5-پيشنهادات براي تحقيقات آينده 95

منابع تحقیق 97

پيوست ها 103

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

 • سنجش وضعیت کلی کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه از دید شهروندان.
 • سنجش میزان تمایل شهروندان آستانه اشرفیه در رابطه با پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین کیفیت خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین کیفیت قابليت اطمينان خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین رغبت و اشتياق براي پاسخگويي در خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين همدلي با مردم در ارایه خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين تضمين کیفیت خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين وضعيت ظاهري و امكانات (تجهيزات) خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.

 

1-5- سوالات تحقيق

 • بين كيفيت خدمات شهری و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه رابطه ای وجود دارد ؟
 • بین هر يك از عوامل موجود در مدل سروكوال و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه رابطه ای وجود دارد ؟
 • آیا شهروندان از كيفيت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه راضی هستند؟
 • ميزان تأثيرگذاري هر يك از عوامل موجود در مدل سروكوال در کیفیت خدمات شهری، چقدر مي باشد؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir