دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه :کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

قسمتی از متن پایان نامه :

– توزیع شاخص های تصویر مقصد, بر حسب جنسیت

جدول (4-7) توزیع فراوانی گویه های تصویر مقصد بر حسب جنسیت

 

جدول (4-7), به بررسی گویه های مؤلفه ی تصویر مقصد, به تفکیک جنسیت پرداخته است.گویه ی شماره 6, نشان می دهد که, 4/13 درصد از زنان و 1/15 درصد از مردان, کاملا موافقند که شهرک ماسوله, تسهیلات و امکانات خرید مناسبی دارد, و 3/8 درصد از کل پاسخ دهندگان, کاملا مخالف وجود این تسهیلات در شهرک ماسوله اند.

2/32 درصد از زنان و 6/28 درصد از مردان, ماسوله را محیطی مناسب برای استراحت دانسته, و فقط حدود 5/1 درصد از کل پاسخ دهندگان, با این موضوع مخالف اند.

در گویه ی شماره 8, تقریبا 68 درصد از کل پاسخگویان, ماسوله را محیطی آرام و ساکت دانسته, و فقط 1 درصد از پاسخگویان, با آن مخالف اند.

61 درصد از زنان و 9/60 درصد از مردان, کاملا موافق اند که ماسوله, آب و هوایی مطلوب داشته و تنها 5/0 درصد از مردان, کاملا مخالف این موضوع اند.

در گویه ی شماره 10, 2/64 درصد از زنان و 5/61 از مردان, کاملا موافقند که ماسوله, دارای طبیعت و چشم انداز زیبایی است و هیچ کدام از پاسخگویان, مخالف این موضوع نبوده اند.

حدود 29 درصد از کل پاسخگویان, موافق اند که, ماسوله حیات وحشی زیبا دارد, و حدود 5/3 درصد از پاسخگویان, مخالف این موضوع بوده اند.

در گویه ی شماره 12, 6/24 درصد از زنان و 6/15 درصد از مردان, معتقدندکه ماسوله, مردمی مهمان نواز داشته و 7/3 درصد از کل پاسخگویان, کاملا مخالف این موضوع بوده اند.

4/21 درصد از زنان و 4/22 درصد از مردان, معتقدند که ماسوله, صنایع دستی منحصربفردی دارد, و فقط حدود 5 درصد از پاسخ دهندگان, مخالف این موضوع اند.

4/29 درصد از زنان و 3/20 درصد از مردان, کاملا موافق اند که, ماسوله دارای جاذبه های فرهنگی جذابی است و همچنین 39 درصد از زنان و 3/33 درصد از مردان, کاملا موافق اند که این شهرک, جاذبه های تاریخی جذابی دارد.

در گویه ی شماره 16, 5/61 درصد از زنان و 7/55 درصد از مردان, کاملا موافق اند که شهرک ماسوله, به طور کلی جذاب است و فقط 5/0 درصد از زنان, مخالف این موضوع بوده اند.

گویه های 6 تا 16 با همدیگر ترکیب compute (ترکیب) گردیدند و مؤلفه ی تصویر ذهنی را ساختند. سپس برای سنجش بهتر آن، مؤلفه ی تازه ساخته شده در سه سطح Recode (کدگذاری مجدد) گردید و در جدول زیر نشان داده می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی(اصلی)

بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران, در شهرک توریستی ماسوله

1-4-2 سایر اهداف

  • بررسی تأثیر آگاهی از مقصد بر تصویر و کیفیت درک شده ی مقصد
  • بررسی تأثیر تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد
  • بررسی تأثیر تصویر مقصد بر رضایت گردشگران
  • بررسی تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر رضایت گردشگران
  • بررسی تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری به مقصد
  • بررسی تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir