دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه درباره نقش رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

مشكلات مربوط به تعهد سازماني

نكته‌اي كه درباره تعهد به دفعات بيان مي‌شود اين است كه جلب تعهد كاركنان به اين سادگي كه مي‌گويند نيست. به عبارت‌ديگر تصور اين كه يك سازمان از كاركناني تشكيل شده باشد كه همه منافع مشتركي داشته باشند غيرواقع‌بينانه است. افرادي چون كايرت[1] و مارچ[2] (1963) معتقد بودند يك سازمان در دنياي واقعي، اتتلافي است از گروه‌هاي ذينفع. اين ديدگاه تكثرگرا، مشروعيت منافع و ارزش‌هاي مختلف را مي‌پذيرد و بنابراين چنين مي‌پرسند «تعهد نسبت به چي؟» بنابراين همان‌گونه كه كويي[3] و هارتلي[4] (1991) گفته‌اند تعهد يك موضوع همه يا هيچ، چيز نيست بلكه مسئله تعهدهاي متعدد يا مختلف يك فرد مي‌باشد. آنها مدعي‌اند كه اگر از كاركنان انتظار نرود و آنها را ترغيب كنند كه شديداً به مجموعه‌اي واحد از ارزش‌ها و اهداف متعهد باشند، آنها نخواهند توانست با ابهامات و نااطميناني كه در زمان اعمال تغيير در حيات سازماني بروز مي‌كند، كنار بيايند. هماهنگي با ارزش‌هاي تحميلي مانع حل خلاق مشكل خواهد شد و تعهد بالا به سلسله اقدامات كنوني هم مقاومت كاركنان را در برابر تغيير افزايش خواهد داد و هم استرس و نگراني آنها را در زمان اعمال تغيير. مديران مي‌توانند با بهره‌گيري از يك استراتژي تعهد تا حدي از بروز اين مشكلات جلوگيري كنيد و بايد به نكاتي توجه كنند: اولاً بايد پذيرفت منافع سازمان و منافع اعضاي آن لزوماً با هم هماهنگ و يكي نيست. ثانياً مديران مي‌توانند عنوان كنند كه هر يك از اعضاي سازمان از موفقيت سازمان به نحوي از جهت امنيت شغلي، ميزان پرداخت‌ها، فرصت‌هاي پيشرفت و ترقي و غيره بهره‌مند و منتفع خواهند شد. اما متقاعد ساختن كاركنان و اتحاديه‌هاي تجاري آنها به اين كه اقداماتي چون كوچك‌سازي، كاهش هزينه‌ها يا انحلال، كه بر امنيت شغلي و درآمد كاركنان اثر مي‌گذارد، به نفع آنها نيز باشد، بسيار دشوار است (آرمسترانگ، 1386، 226-225).

[1] – Cyert

[2] – March

[3] – Coopie

[4] – Hrtley

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

براساس مسئله تبیین شده در تحقیق حاضر، اهداف تحقیق عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش میزان رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش میزان رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش میزان رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش میزان رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك رشت

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir