دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه با موضوع:میزان رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات تحقیق

با توجه به اهداف تعیین شده برای این تحقیق می توان فرضیه هاي تحقیق را به شرح زیر بیان نمود:

 • بين عملکرد محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
 • بين ویژگی محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
 • بين قابلیت اعتماد و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
 • بين قابلیت انطباق و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
 • بين دوام محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
 • بين قابلیت سرویس دهی و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
 • بين زیبا شناسی محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
 • بين درک کیفیت و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

1-7)تعریف مفهومی  متغیرهاي تحقيق

عملكرد محصول:  اولين مشخصه عملياتي محصول، براي مثال كارائي يك اتومبيل شامل نشانه هاي اختصاصي مثل شتاب داشتن، چگونگي جابجائي، سرعت گشت زني و راحتي است . عملكرد خطوط هوايي نيز شامل ورود در زمان معين است(فتحي و همكاران،1386).

ويژگي محصول: دومين جنبه عملكرد است، مثل بوقها و زنگهاي اتومبيل كه مقاصد اوليه راتكميل مي كند . به عنوان مثال مي توان نوشابه مجاني در هواپيما و يا سقف آفتابي ماشين سواري را نام برد. خطي اولين مشخصه عملكرد را از دومين مشخصه جدا مي كند و اغلب كشيدن اين خط مشكل است. علاوه بر آن، مشتريان ارزش را از اصطلاحات انعطاف پذير و قدرت انتخاب در ميان ويژگيهاي موجود و همچنين از كيفيت اين ويژگي معين مي كنند(فتحي و همكاران،1386).

قابليت اعتماد : عبارت از عملكرد موفق يك منظور يا مقصود مشخص، براي دوره اي از زمان معين در شرايط معلوم است . قابليت اعتماد كالاي مقاوم، اغلب در زمان اولين خرابي يا بين خرابي هاي آن اندازه گيري مي شود . به هر ترتيب ا ين اندازه گيري مورد نياز محصولاتي است كه براي يك دوره زماني، استفاده مي شوند و ارتباطي به محصولات و خدماتي كه به صورت دائمي مصرف مي شوند، ندارد( نیرومند،1392).

قابليت انطباق : عبارت است از درجه تطابق طراحي محصول و مشخصه هاي عملياتي با استانداردهاي تثبيت شده(نیرومند،1392) .

دوام : اندازه گيري عمر محصول مي تواند مقدار زمان استفاده از يك محصول پيش از خرابي يا نقطه اي كه تعويض، بر تعمير ترجيح داده مي شود باشد . دوام، در ارتباط نزديك با قابليت اعتماد و خدمت دهي است (Hajjabbarı et al,2012)

قابليت سرويس دهي : سرعت، راحتي، قدرت رقابت، سهولت و تعمير و هزينه تعميرات را شامل مي شود(Hajjabbarı et al,2012)

زيبا شناسي : چگونگي نمايش يك محصول، احساس، صداها، مزه ها، بوها مي باشد . زيبا شناسي بيشتر قضاوت شخصي بوده و انعكاس ترجيحي افراد مختلف و يك موضوع ابعادي است(فتحي و همكاران،1386).

درك كيفيت :  مصرف كنندگان اغلب اطلاعات كاملي د ر مورد صفات محصول يا خدمت ندارند . اندازه گيري غير مستقيم يا درك كيفيت آنها ممكن است تنها مقايسه پايه اي آنها، ازانواع محصول يا خدمت باشد(فتحي و همكاران،1386).

عملکرد مالی: عملکرد مالی عبارت است از تمرکز به سودآوری سازمان و توانایی در ایجاد بازگشت سرمایه گذاری و فروش نسبت به میانگین صنعت(Green & inman,2005). عملکرد شرکت عبارت است از درجه يا ميزاني كه شركت هاي تجاري به هدف هاي تجاري و مالي خود دست پيدا مي كنند(فتحي و همكاران،1386).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق بررسي رابطه هریک از اصول مديريت كيفيت فراگير گاروین بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک میزان تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

 • سنجش رابطه بين عملکرد محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش رابطه بين ویژگی محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش رابطه بين قابلیت اعتماد و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش رابطه بين قابلیت انطباق و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش رابطه بين دوام محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش رابطه بين قابلیت سرویس دهی و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش رابطه بين زیبا شناسی محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش رابطه بين درک کیفیت و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):
بررسي رابطه بین ابعاد هشت گانه مديريت كيفيت فراگير گاروین و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir